Bố tôi có được hưởng trợ cấp hay không? Vì hiện tại bà cố của tôi ( tức mẹ của ông nội tôi) vẫn còn sống. Vì bà có 2 người con là liệt sỹ (1 là ông nội tôi con 1 là anh ruột của ông nội tôi) nên ngày 21/4/2015 nhà nước đã phong tặng cho bà cố tôi Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng.
Theo quy định của pháp luật thì người được hưởng chế độ của nhà nước là con của liệt sỹ hay bố, mẹ của liệt sỹ?
Xin chân thành cảm ơn quý luật sư!

Người gửi: P.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Tư vấn về chế độ của Nhà nước đối với những người có công với cách mạng ?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Pháp lệnh  26/2005 về ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005; 

- Pháp lệnh 04/2012 sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2013;

- Nghị định 31/2013/NĐ-CP  quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

Nội dung phân tích:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung năm 2013, các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

c) Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng "Tổ quốc ghi công" được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ;

d) Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;

đ) Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;

e) Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

g) Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

h) Con liệt sĩ được hưởng chế độ ưu tiên, hỗ trợ quy định tại khoản 5 Điều 4 của Pháp lệnh này.”

Như vậy, theo quy định trên thì bố bạn được hưởng chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sỹ, với mức trợ cấp là 500.000 đồng, mỗi năm một lần (khoản 1 Điều 21 Nghị định 31/2013).

Theo quy định tại Điều 15 Pháp lệnh sửa đổi bổ sung năm 2013 như sau:

1. Các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:

a) Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ quy định tại Điều 14 của Pháp lệnh này;

b) Phụ cấp hàng tháng;

c) Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

d) Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

đ) Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này.

2. Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.”

Như vậy, theo quy định trên thì người được hưởng chế độ của Nhà nước về người có công với cách mạng bao gồm thân nhân của liệt sỹ, bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ ( khoản 1 Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng). Theo đó, bố bạn sẽ được hưởng các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sỹ quy định tại Điều 14 Pháp lệnh này; trợ cấp vì là người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống trong gia đình và được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.