Tôi xin chân thành cảm ơn và rất mong sự phản hồi từ các Quý Luật sư Công ty tư vấn Luật Minh Khuê

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư

Người gửi: Viet

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn ! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

 - Căn cứ pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005;

 - Nội dung tư vấn: 

Theo thông tin bạn cung cấp, bạn góp vốn 25 % cùng với 2 người bạn để mua xe nhưng khi làm hợp đồng mua bán tài sản thì lại không có tên của bạn trong hợp đồng đứng tên trong số những người mua chiếc xe đó. Căn cứ vào Điều 428 Bộ luật dân sự quy định về hợp đồng mua bán tài sản : "Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán."

Như vậy, sau khi thực hiện các nghĩa vụ thì bên mua sẽ trở thành chủ sở hữu đối với chiếc xe đó và có đầy đủ các quyền năng đối với tài sản bao gồm quyền sở hữu, quyền  sử dụng, quyền định đoạt. Tuy nhiên, bạn không có tên trong hợp đồng mua bán tài sản ( chiếc xe) nên bạn không thể có đầy đủ 3 quyền năng trên, mà chỉ có những quyền năng như  quyền sở hữu, quyền sử dụng nếu như có thỏa thuận với 2 người đứng tên là người mua trong hợp đồng mua bán.

Nhưng bạn đã góp vốn 25 % đối với giá trị chiếc xe đó mà không được hưởng đầy đủ 3 quyền năng trên là điều rất thiệt cho bạn. Vì vậy, bạn để đảm bảo quyền lợi cho bạn thì bạn nên thỏa thuận bằng văn bản với 2 người mà bạn đã góp vốn chung để xác lập quyền sở hữu chung đối với chiếc xe theo quy định tại Điều 215 Bộ luật dân sự.

Sau khi 2 người kia chấp nhận thỏa thuận này thì bạn sẽ trở thành chủ sở hữu đối với chiếc xe cùng với hai người kia.

Theo đó căn cứ vào Điều 214 và Điều 216 quy định về sở hữu chung thì chiếc xe này được xác định là sở hữu chung theo phần :

"1. Sở hữu chung theo phần là sở hữu chung mà trong đó phần quyền sở hữu của mỗi chủ sở hữu được xác định đối với tài sản chung.

2. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền, nghĩa vụ đối với tài sản thuộc sở hữu chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác."

Đối với bạn, bạn đã góp vốn 25% giá trị chiếc xe do đó bạn sẽ có quyền, nghĩa vụ tương ứng với 25% đó, trừ trường hợp bạn và hai người kia có thỏa thuận khác.

Trong đó bạn có các quyền năng theo quy định tại Điều 221, 222, 223 Bộ Luật dân sự: 

Điều 221Chiếm hữu tài sản chung

Các chủ sở hữu chung cùng quản lý tài sản chung theo nguyên tắc nhất trí, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 222. Sử dụng tài sản chung

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền khai thác công dụng, hưởng hoa lợi, lợi tức từ tài sản chung tương ứng với phần quyền sở hữu của mình, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

Điều 223. Định đoạt tài sản chung  

1. Mỗi chủ sở hữu chung theo phần có quyền định đoạt phần quyền sở hữu của mình theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thoả thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật.

3. Trong trường hợp một chủ sở hữu chung bán phần quyền sở hữu của mình thì chủ sở hữu chung khác được quyền ưu tiên mua. Trong thời hạn ba tháng đối với tài sản chung là bất động sản, một tháng đối với tài sản chung là động sản, kể từ ngày các chủ sở hữu chung khác nhận được thông báo về việc bán và các điều kiện bán mà không có chủ sở hữu chung nào mua thì chủ sở hữu đó được quyền bán cho người khác.

Trong trường hợp bán phần quyền sở hữu mà có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua thì trong thời hạn ba tháng, kể từ    ngày phát hiện có sự vi phạm về quyền ưu tiên mua, chủ sở hữu chung theo phần trong số các chủ sở hữu chung có quyền yêu cầu Toà án chuyển sang cho mình quyền và nghĩa vụ của người mua; bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường thiệt hại.

4. Trong trường hợp một trong các chủ sở hữu chung từ bỏ phần quyền sở hữu của mình hoặc khi người này chết mà không có người thừa kế thì phần quyền sở hữu đó thuộc Nhà nước, trừ trường hợp sở hữu chung của cộng đồng thì thuộc sở hữu chung của các chủ sở hữu chung còn lại.

Như vậy, bạn có quyền chiếm hữu, sử dung và định đoạt tài đối với chiếc xe đó cùng với 2 người kia, riêng đối đối với quyền định đoạt tài sản thì bạn cần lưu ý để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho mình ( nếu như có trường hợp mua, bán phần quyền sở hữu đôí với chiếc xe ).

Trân trọng cảm ơn !

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT  - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

-----------------------------------

THAM KHẢO DỊCH VỤ TƯ VẤN LIÊN QUAN:

1. Tư vấn pháp luật lao động;

3.Tư vấn pháp luật lĩnh vực dân sự;

4. Tư vấn luật hành chính Việt Nam;

2. Luật sư riêng cho doanh nghiệp;

5. Dịch vụ luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp tại tòa án.

6. Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp hôn nhân gia đình;