Văn phòng Công chứng của chúng tôi tiến hành niêm yết ở UBND xã nơi có bất động sản và UBND phường Tân Thới Nhất, Quận 12, nơi người mất cư trú cuối cùng. Tuy nhiên, do điều kiện địa lý và nhân sự, chúng tôi chỉ gửi công văn và thông báo niêm yết cho UBND phường Tân Thới Nhất mà không thể mang công văn và thông báo gửi trực tiếp. UBND phường yêu cầu chúng tôi phải trực tiếp niêm yết có sự chứng kiến của đại diện UBNd phường chứ không thể tính theo dấu bưu điện để tính 15 ngày niêm yết. Tôi đã tìm hiểu nhưng chưa thấy có văn bản nào quy định phải trực tiếp niêm yết ?

Mong Luật sư giúp đỡ.

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

 - Nghị định 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công chứng.

2. Luật sư trả lời:

  Thứ nhất, theo quy định tại Điều 18 Nghị định 29/2015/NĐ-CP về hướng dẫn Luật Công chứng: 

Điều 18. Niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản
1. Việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản phải được niêm yết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày niêm yết. Việc niêm yết do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại trụ sở của Ủy ban nhân cấp xã nơi thường trú cuối cùng của người để lại di sản; trường hợp không xác định được nơi thường trú cuối cùng thì niêm yết tại nơi tạm trú có thời hạn cuối cùng của người đó.
Trường hợp di sản gồm cả bất động sản và động sản hoặc di sản chỉ gồm có bất động sản thì việc niêm yết được thực hiện theo quy định tại Khoản này và tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có bất động sản.
Trường hợp di sản chỉ gồm có động sản, nếu trụ sở của tổ chức hành nghề công chứng và nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản không ở cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì tổ chức hành nghề công chứng có thể đề nghị Ủy ban nhân dân cấp xã nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn cuối cùng của người để lại di sản thực hiện việc niêm yết.
2. Nội dung niêm yết phải nêu rõ họ, tên của người để lại di sản; họ, tên của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế; quan hệ của những người thỏa thuận phân chia hoặc khai nhận di sản thừa kế với người để lại di sản thừa kế; danh mục di sản thừa kế. Bản niêm yết phải ghi rõ nếu có khiếu nại, tố cáo về việc bỏ sót, giấu giếm người được hưởng di sản thừa kế; bỏ sót người thừa kế; di sản thừa kế không thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản thì khiếu nại, tố cáo đó được gửi cho tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc niêm yết.
3. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi niêm yết có trách nhiệm xác nhận việc niêm yết và bảo quản việc niêm yết trong thời hạn niêm yết.

theo đó, niêm yết việc thụ lý công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản "do tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tài trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã". 

  Thứ hai, theo Đại từ điển Tiếng việt do Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin ấn hành năm 1998 thì "niêm yết" là động từ dùng để chỉ việc "dán giấy để báo cho công chúng". Niêm yết là việc công khai hóa những văn bản, cáo thị nhằm mục đích thông tin, phổ biến, quảng cáo, vận động quần chúng hưởng ứng thi hành nội dung văn bản. Mục đích của việc niêm yết còn nhằm công khai hóa những thông tin cần cho công chúng biết về một sự kiện, sự việc, con người hoặc một vấn đề nhất định, qua đó để công chúng kiểm tra về độ chính xác của thông tin, phát hiện những gian dối, giả mạo, thiếu sót của những thông tin đó, từ đó cơ quan nhà nước có thẩm quyền đưa ra được những quyết định đúng đắn. Như vậy, chiếu trong lĩnh vực công chứng thì được hiểu rằng tổ chức hành nghề công chứng luôn phải cử công chứng viên hoặc nhân viên để thực hiện niêm yết việc thừa kế trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã phường có thẩm quyền. Và lúc này nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn chỉ là "bảo quản" và "xác nhận" niêm yết thừa kết trong khoản thời gian 15 ngày. Thủ tục niêm yết luôn cần sự hỗ trợ, hợp tác, chặt chẽ từ phía Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có trách nhiệm bảo quản niêm yết. 

Mặc dù, chưa có văn bản nào hướng dẫn cụ thể về quy trình niêm yết nhưng từ những căn cứ trên thì chúng tôi cho rằng Văn phòng công chứng của bạn vẫn phải trực tiếp đến trụ sở Ủy ban nhân dân nhân tại nơi có di sản và nơi cư trú cuối cùng của người để lại di sản. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn về thời hạn niêm yết của yêu cầu công chứng phân chia di sản thừa kế đã mất ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Chuyên viên tư vấn - Hà Thu - Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê