Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

I.Về cơ sở pháp lý:

- Nghị định 167/2013/NĐ-CP về quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình.

- Luật cư trú sửa đổi, bổ sung năm 2013

- Luật cư trú năm 2006

II. Nội dung tư vấn

Xin hỏi em tôi quê ở Bạc Liêu có gia đình ở Long An và đã nhập khẩu tại nơi ở của chồng tuy nhiên em tôi đã ly thân một thời gian dài. Nay em tôi muốn tách khẩu về nhập tại nhà cha mẹ đẻ nhưng bên chồng lại làm khó dễ. Xin hỏi tôi phải làm những giấy tờ gì và em tôi có đăng ký thường trú mà không cần phải xin giấy chuyển khẩu được không ? Nếu em tôi ủy quyền cho văn phòng luật sư đại diện giải quyết cho em tôi thì được hay không ? Tôi xin Cảm ơn.

Pháp luật cư trú quy định như sau:

"Điều 28. Giấy chuyển hộ khẩu

1. Công dân khi chuyển nơi thường trú thì được cấp giấy chuyển hộ khẩu.

2. Giấy chuyển hộ khẩu được cấp cho công dân trong các trường hợp sau đây:

a) Chuyển đi ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh;

b) Chuyển đi ngoài phạm vi huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

3. Thẩm quyền cấp giấy chuyển hộ khẩu được quy định như sau:

a) Trưởng Công an xã, thị trấn cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Trưởng Công an huyện, quận, thị xã của thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng Công an thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp giấy chuyển hộ khẩu cho trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

4. Hồ sơ cấp giấy chuyển hộ khẩu bao gồm sổ hộ khẩu và phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu.

5. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải cấp giấy chuyển hộ khẩu cho công dân.

Trong thời hạn mười ngày, kể từ ngày nhận được thông báo tiếp nhận của cơ quan quản lý cư trú nơi công dân chuyển hộ khẩu đến, Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh nơi có người chuyển đi phải chuyển hồ sơ đăng ký, quản lý hộ khẩu cho Công an cùng cấp nơi người đó chuyển đến."

Như vậy khi em bạn chuyển hộ khẩu ra ngoài phạm vi xã, thị trấn của huyện thuộc tỉnh thì cần có giấy chuyển hộ khẩu. Công dân có quyền tự do lựa chọn nơi cư trú, nếu gia đình nhà chồng gây khó dễ em bạn có thể nhờ công an quản lý nhân khẩu để can thiệp hòa giải.

Xin chào Luật sư! Tôi có mua mảnh đất: Trong sổ đỏ có ghi: Thửa đất số ..., tờ bản đồ số...., Khu dân cư số..., Phường... quận.. Thực tế thửa đất đó có số nhà, ngõ rõ ràng. Nay tôi muốn nhập khẩu về địa chỉ mảnh đất mới mua, Công an quận làm sổ hộ khẩu mới cho tôi theo địa chỉ ghi trong sổ đỏ: Thửa đất số... tờ bản đồ.... Không ghi theo số nhà và ngõ. Khi tôi thắc mắc CA quận giải thích họ ghi thông tin theo sổ đỏ. Tôi thấy nếu ghi như vậy các thủ tục hành chính liên quan đến hộ khẩu của tôi sẽ gặp phiền hà và thường phải kèm theo sổ đỏ. Xin luật sư cho tôi lời tư vấn để việc nhập khẩu của tôi theo đúng số nhà thực tế tôi đang ở.

Hiện nay pháp luật quy định về thông tin trên sổ hộ khẩu được viết theo thông tin của chỗ ở hợp pháp tuy nhiên việc viết số thửa đất, tờ bản đồ là không hợp lý so với quy định của pháp luật cư trú. Bạn có quyền gửi đơn phản ánh đến cơ quan công an để được giải quyết thỏa đáng.

Chào Luật Sư Minh Khuê! Em là Long, hiện tại em muốn mua một mảnh đất, nhưng đất đó là sổ chung,hoặc có miếng nếu mua thì phải viết giấy tay. Vậy Luật Sư cho em hỏi, Đất sổ chung hoặc viết giấy tay khi mua thi có thể làm được Hộ Khẩu không Luật Sư? nếu làm được thì làm bàng cách nào?

"Điều 19. Điều kiện đăng ký thường trú tại tỉnh

Công dân có chỗ ở hợp pháp ở tỉnh nào thì được đăng ký thường trú tại tỉnh đó. Trường hợp chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ của cá nhân thì phải được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý bằng văn bản.

Điều 20. Đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương

Công dân thuộc một trong những trường hợp sau đây thì được đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Có chỗ ở hợp pháp, trường hợp đăng ký thường trú vào huyện, thị xã thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ một năm trở lên, trường hợp đăng ký thường trú vào quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương thì phải có thời gian tạm trú tại thành phố đó từ hai năm trở lên;

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con..."

Hiện nay văn bản chứng minh chỗ ở hợp pháp bao gồm:

"Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

1. Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp để đăng ký thường trú là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

a) Giấy tờ, tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của công dân là một trong các giấy tờ, tài liệu sau đây:

- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc giấy tờ về quyền sở hữu nhà ở do cơ quan có thẩm quyền cấp qua các thời kỳ;

- Giấy tờ về quyền sử dụng đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai (đã có nhà ở trên đất đó);

- Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng (đối với trường hợp phải cấp giấy phép);

- Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước hoặc giấy tờ về hóa giá thanh lý nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

- Hợp đồng mua nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc đã bàn giao nhà ở, đã nhận nhà ở của doanh nghiệp có chức năng kinh doanh nhà ở đầu tư xây dựng để bán;

- Giấy tờ về mua, bán, tặng, cho, đổi, nhận thừa kế nhà ở có công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp xã);..


- Giấy tờ có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở, đất ở không có tranh chấp quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở nếu không có một trong các giấy tờ nêu trên;

- Giấy tờ chứng minh về đăng ký tàu, thuyền, phương tiện khác thuộc quyền sở hữu và địa chỉ bến gốc của phương tiện sử dụng để ở. Trường hợp không có giấy đăng ký thì cần có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc có tàu, thuyền, phương tiện khác sử dụng để ở thuộc quyền sở hữu hoặc xác nhận việc mua bán, tặng cho, đổi, thừa kế tàu, thuyền, phương tiện khác và địa chỉ bến gốc của phương tiện đó.

b) Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp là văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cơ quan, tổ chức hoặc của cá nhân (trường hợp văn bản cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ nhà ở, nhà khác của cá nhân phải được công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã). Đối với nhà ở, nhà khác tại thành phố trực thuộc trung ương phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về điều kiện diện tích bình quân bảo đảm theo quy định của Hội đồng nhân dân thành phố trực thuộc trung ương và được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý băng văn bản..."

Bà ngoại con năm 2002 có cho ông cậu về ở trên miến đất của ông bà ngoại con. Nói chung 2 ông bà không có con mới nhập khẩu về Bình Dương có vợ chồng nhà ổng và 3 đứa con của ông cậu năm 2015 vừa qua vợ chồng ổng bà nói với ông bà ngoại con làm giấy buôn bán nhà ông ở hiện nay để tách sổ đỏ ,con muốn hỏi làm giấy buôn bán như vậy có cần những người có tên trong hộ khẩu kí không vậy luật sư ? Chân thành cảm ơn luật sư.

Trước tiên bạn phải xác định hiện nay giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà (sổ đỏ) mang tên ai hay cấp cho đối tượng nào.Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cần sự đồng thuận của những người có tên trên hộ khẩu khi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình. 

Thưa luật sư, luật sư có thể giải đáp giúp tôi được không ạ ? Bố mẹ tôi muốn tách sổ đỏ cho vợ chồng tôi nhưng ngày trước địa chính chia đất bố mẹ tôi không để ý lên một phần đất nhà tôi nằm trong diện tích đất của chú ruột tôi nhưng hiện tại hai vợ chồng chú tôi đã ly thân vợ chú tôi đã tách hộ khẩu và vào miền nam làm ăn. Bây giờ bố mẹ tôi muốn tách sổ đỏ cho vợ chồng tôi thì làm cách nào ạ ? Rất mong luật sư phản hồi ạ !

Hiện nay vợ chồng bạn đang sinh sống ở đâu và cùng với ai. Nếu vợ chồng bạn sống chung nhà với bố mẹ chồng thì được coi là có chỗ ở hợp pháp. Pháp luật cư trú quy định: "Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản."

Tôi là giáo viên. Vì kinh tế gia đình khó khăn năm 2009 do muốn đi làm thêm hè nên đã mượn tên chị gái để đi làm và tôi đã lấy sổ hộ khẩu của gia đình và đi làm chứng minh nhân dân mang tên của chị gái mình. Tôi đi làm 3 tháng hè sau đó không sử dụng đưa cho chị gái chứng minh thư đó. Xin hỏi luật sư tôi và chị gái của tôi có vi phạm không? bị xử phath như thế nào/ cám ơn luật sư

Tại nghị định 167/2013/NĐ-CP  xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình.

"Điều 9. Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng chứng minh nhân dân

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Sử dụng chứng minh nhân dân của người khác để thực hiện hành vi trái quy định của pháp luật..."

Nếu bạn sử dụng chứng minh của chị gái vào hành vi trái pháp luật và bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì bạn bị xử phạt hành chính như trên

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900 6162 hoặc gửi qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động - công ty luật Minh Khuê.