Vậy tôi có phải chịu những khoản phí nào khi để sữa chữa xe taxi ?Có được bảo hiểm thanh toán lại tiền viện phí cho nạn nhân và có được bảo hiểm chi trả tiền sữa chữa xe taxi 100% hay không?, Khi đến lấy lời khai ở cơ quan công an, tôi và bé gái đó nên khai như thế nào để có lợi cho cả hai bên. Ngoài ra, tôi sẽ bị giữ bằng lái bao lâu nếu chạy quá tốc độ cho phép?,

Tôi xin chân thành cám ơn.

Người gửi: N.K.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn lái xe gây tai nạn giao thông?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 

Bộ luật hình sự 1999 

2. Nội dung phân tích:

Thứ nhất về câu hỏi: anh phải chịu những chi phí gì để sửa chữa xe?

Căn cứ Điều 40 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản

Đốitượng của hợp đồng bảo hiểm tài sản là tài sản, bao gồm vật có thực, tiền, giấytờ trị giá được bằng tiền và các quyền tài sản.

Theo đó, nếu công ty đã ký kết hợp đồng bảo hiểm tài sản (xe taxi) thì có tai nạn và tổn thất xảy ra thì phía công ty bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm. Mức bồi thường sẽ phụ thuộc vào số tiền bảo hiểm mà hợp đồng bảo hiểm quy định.

Cụ thể, căn cứ Điều 46 Luật kinh doanh bảo hiểm về Căncứ bồi thường

1.Số tiền bồi thường mà doanh nghiệp bảo hiểm phải trả cho người được bảohiểm được xác định trên cơ sở giá thị trường của tài sản được bảo hiểm tại thờiđiểm, nơi xảy ra tổn thất và mức độ thiệt hại thực tế, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Chi phí để xác định giá thị trường và mứcđộ thiệt hại do doanh nghiệp bảo hiểm chịu.

Điều 41. Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm là số tiền mà bên mua bảo hiểm yêu cầu bảo hiểm cho tài sản đó

Trong TH công ty không mua bảo hiểm tài sản thì khi xảy ra tổn thất, trách nhiệm sửa chữa này sẽ phụ thuộc vào hợp đồng thử việc giữa anh và công ty, quy định ai là người chịu trách nhiệm về chi phí này. Nếu không có thỏa thuận thì chi phí này sẽ do người gây ra tai nạn chịu.( Tức người có lỗi trong việc gây ra tai nạn).

Thứ hai, về câu hỏi anh có được bảo hiểm thanh toán lại tiền viện phí cho nạn nhân hay không?

Căn cứ Điều 52 Luật kinh doanh bảo hiểm 2000 về Đối tượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự

Đốitượng của hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm dân sự là trách nhiệm dân sự của ngườiđược bảo hiểm đối với người thứ ba theo quy định của pháp luật.

Điều 53.Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm.

1. Trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm chỉ phát sinh nếu người thứ ba yêu cầu ngườiđược bảo hiểm bồi thường thiệt hại do lỗi của người đó gây ra cho người thứ batrong thời hạn bảo hiểm.

2. Người thứ ba không có quyền trực tiếp yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm trả tiềnbồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như vậy, công ty bảo hiểm sẽ phải chịu trách nhiệm dân sự đối với bé gái mà anh đã gây ra tai nạn trong giới hạn số tiền bảo hiểm mà công ty bên anh đã mua..

Thứ ba, Khi đến lấy lời khai ở cơ quan công an, anh và bé gái đó nên khai như thế nào để có lợi cho cả hai bên.

Theo tôi, trước cơ quan công an, anh và bé gái nên trình bày đúng sự thật, phản ánh đúng thiệt hại xảy ra là do hành vi tai nạn giao thông.

Thứ tư, anh sẽ bị giữ bằng lái bao lâu nếu chạy quá tốc độ cho phép?

Căn cứ Điều 5 Nghị định 171/2013/NĐ-CP: thì với hành vi chạy quá tốc độ sẽ không bị áp dụng biện pháp tước quyền sử dụng giấy phép lái xe.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật MInh Khuê