Năm 2012 giữa em gái tôi và chồng có mâu thuẫn nên em gái tôi đã uỷ quyền sử dụng mảnh đất đó lại cho tôi được quyền mua bán sang nhượng mảnh đất đó trong thời gian 50 năm, (vì em tôi chưa hoàn trả lai được). Nhưng bây giờ em gái tôi và chồng không hạnh phúc họ muốn ly hôn, tôi hiện giờ đang sống ở Úc, em gái tôi muốn bán mảnh đất đó để hoàn tiền lại cho tôi. 

Vậy em gái tôi có đứng ra tự làm thủ tục mua bán đất được không? (trên sổ đỏ vẫn là tên của em gái tôi)? Hay chỉ có tôi mới là người được quyền mua bán mảnh đất đó? Việc mua bán bây giờ có liên quan đến sự tranh chấp của chồng em gái tôi không? Tôi đang ở xa nên không tiện về giải quyết việc giấy tờ, xin luật sư tư vấn cho biết trong thời gian sớm nhất.

Xin chân thành cảm ơn.

Người gửi: Trang

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

ủy quyền

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900.1940

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ Luật dân sự năm 2005

Bộ Luật dân sự năm 2015

2. Nội dung trả lời:

Với câu hỏi của bạn Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

-Việc em gái bạn ủy quyền cho bạn việc sử dụng mảnh đất và quyền được mua bán, chuyển nhượng trong thời hạn 50 năm tức là ở đây bạn là đại diện theo ủy quyền của em gái bạn đối với mảnh đất vì em gái bạn vẫn đứng tên mảnh đất trong GCNQSDĐ. Tuy nhiên, do bất đòng nên vợ chồng em gái bạn đang tiến hành ly hôn nên em gái bạn muốn bán mảnh đất này đi thì sẽ phải thông qua bạn tức là người đại diện ủy quyền của chủ sở hữu mảnh đất này là em gái bạn vì phạm vi ủy quyền mà bạn và em gái bạn đã thỏa thuận là bạn có quyền được mua bán, chuyển đổi mảnh đất trên theo quy định tại Điều 144 BLDS 2005:

Điều 144. Phạm vi đại diện

1. Người đại diện theo pháp luật có quyền xác lập, thực hiện mọi giao dịch dân sự vì lợi ích của người được đại diện, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Phạm vi đại diện theo uỷ quyền được xác lập theo sự uỷ quyền.

3. Người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện.

4. Người đại diện phải thông báo cho người thứ ba trong giao dịch dân sự biết về phạm vi đại diện của mình.

5. Người đại diện không được xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự với chính mình hoặc với người thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Theo như quy định trên thì bạn cần tiến hành thông báo cho người thứ ba tức là người mua đất về phạm vi thẩm quyền đại diện của mình để họ biết . Nhưng bạn cũng lưu ý tới hình thức của việc ủy quyền của bạn và em gái bạn vì theo như quy định tại khoản 2 Điều 142 BLDS 2005 có quy định: . Hình thức uỷ quyền do các bên thoả thuận, trừ trường hợp pháp luật quy định việc uỷ quyền phải được lập thành văn bản." việc ủy quyền trên cần phải được lập thành văn bản nên nếu như bạn và em gái bạn chưa thực hiện đúng quy định trên thì việc ủy quyền của bạn cho em gái bạn coi như không có hiệu lực và mọi thủ tục mua bán mảnh đất sẽ không liên quan đến bạn mà sẽ chỉ do em gái bạn là chủ sở hữu của mảnh đất đó thực hiện. Còn nếu 2 bạn đáp ứng đúng điều kiện về hình thức ủy quyền thì việc mua bán đất sẽ phải thông qua người đại diện là bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê