Tuy nhiên bên bảo vệ đó lại đòi là sau khi đền bù xong thì em phải đưa luôn carvet xe luôn cho họ và họ bảo là vì họ đã đền bù cho nên sau này có tìm được xe em thì xe em là của họ. Em thấy như vậy không thoả đáng bởi vì trong chuyện này tuy không có bằng chứng cụ thể nhưng mọi người đều hiểu là xe em mất là do chính bên bảo vệ dàn xếp lấy. Nay em muốn được nghe ý kiến của luật sư để em có những quyết định đúng nhất.

Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: H.K

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  - 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

Cơ sở pháp luật

 

Bộ Luật Dân Sự 2005 

Nội dung tư vấn 

Theo điều điều 559, bộ luật dân sự 2005 quy định về hợp đồng gửi giữ tài sản

"Hợp đồng gửi giữ tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên giữ nhận tài sản của bên gửi để bảo quản và trả lại chính tài sản đó cho bên gửi khi hết thời hạn hợp đồng, còn bên gửi phải trả tiền công cho bên giữ, trừ trường hợp gửi giữ không phải trả tiền công"

Như vậy trong trường hợp này, bạn đã giao kết hợp đồng gửi giữ tài sản vì vậy căn cứ theo khoản 2 Điều 561 Bộ luật Dân sự, bạn có quyền sau:

"Bên gửi giữ tài sản có các quyền sau đây:

Yêu cầu bồi thường thiệt hại, nếu bên giữ làm mất mát. Hư hỏng tài sản gửi giữ, trừ trường hợp bất khả kháng."

Bên cạnh đó bạn có các nghĩa vụ theo quy định tại điều 560, bộ luật dân sự 2005:

"Điều 560. Nghĩa vụ của bên gửi tài sản

Bên gửi tài sản có các nghĩa vụ sau đây:

1. Khi giao tài sản phải báo ngay cho bên giữ biết tình trạng tài sản và biện pháp bảo quản thích hợp đối với tài sản gửi giữ; nếu không báo mà tài sản gửi giữ bị tiêu huỷ hoặc hư hỏng do không được bảo quản thích hợp thì bên gửi phải tự chịu; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường;

2. Phải trả đủ tiền công, đúng thời hạn và đúng phương thức đã thoả thuận."

Căn cứ theo Điều 563 bộ luật Dân sự năm 2005, bên giữ tài sản có các quyền sau:

"Điều 563. Quyền của bên giữ tài sản

Bên giữ tài sản có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên gửi trả tiền công theo thoả thuận;

2. Yêu cầu bên gửi trả chi phí hợp lý để bảo quản tài sản trong trường hợp gửi không trả tiền công;

3. Yêu cầu bên gửi nhận lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên gửi một thời gian hợp lý trong trường hợp gửi giữ không xác định thời hạn;

4. Bán tài sản gửi giữ có nguy cơ bị hư hỏng hoặc tiêu huỷ nhằm bảo đảm lợi ích cho bên gửi, báo việc đó cho bên gửi và trả cho bên gửi khoản tiền thu được do bán tài sản, sau khi trừ chi phí hợp lý để bán tài sản."

Như vậy trong trường hợp này, pháp luật không quy định bên giữ tài sản có quyền được giữ giấy tờ xe của bạn đồng thời pháp luật cũng không quy định việc bạn phải giao giấy tờ xe khi được bồi thường do người gửi giữ làm mất. Do đó nếu không có thỏa thuận khác, bạn không cần phải giao giấy tờ xe khi được bồi thường. Trường hợp vẫn không tự thỏa thuận được, bạn có quyền yêu cầu Cơ quan công an giải quyết cho bạn.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.