Tôi đã ra kiểm tra và thừa nhận mình đã vi phạm luật GTĐB nên đồng ý xuất trình đầy đủ giấy tờ cho đồng chí CSGT kiểm tra. Tôi nói với đồng chí rằng lỗi của tôi là lỗi không tuân thủ biển báo hiệu, vạch kẻ đường theo nghị đinh 171/ NĐ-CP với mức phạt 60.000- 80.000đ. Đồng thời yêu cầu đồng chí ra quyết định xử phạt tại chỗ theo luật xử lý vi phạm hành chính để tôi nộp phạt tại chỗ, ngay lập tức thái độ của đồng chí CSGT làm việc với tôi liền thay đổi.

Trong lúc tranh luận đúng sai, liên tục đồng chí có những cử chỉ, lời nói xúc phạm, lăng mạ đối với tôi. Và nói rằng ở đây đã hết biên lai, cố tình gây khó dễ bắt tôi phải ra kho bạc nộp phạt. Việc người dân lăng mạ người thi hành công vụ thì pháp luật quy định sẽ bị xử phạt hành chính, còn việc người thi hành công vụ lăng mạ, chửi bới người dân thì tại sao lại thường bị bỏ qua ?

Vậy trong trường hợp này tôi nên xử lý thê nào để đòi lại công bằng và danh dự cho chính mình và những người khác như tôi. Kính mong luật sư giúp đỡ.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: C.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật giao thông  của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự 2005. (văn bản mới: Bộ luật dân sự năm 2015)

Luật xử lý vi phạm hành chính 2012.

2. Nội dung phân tích:

Điều 37 Bộ luật dân sự 2005 quy định: Danh dự, nhân phẩm, uy tín của cá nhân được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ.

Khoản 11 Điều 12 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 có quy định về những hành vi bị nghiêm cấm như sau:

11. Xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của người bị xử phạt vi phạm hành chính, người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính, người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người bị áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính.

Như vậy, người CSGT đã có thái độ và những lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bạn. Hành vi của người cảnh sát giao thông đã vi phạm quyền được tôn trọng và bảo vệ danh dự, nhân phẩm; đồng thời vi phạm điều cấm trong hoạt động xử lý vi phạm hành chính.

Thêm vào đó, việc nộp phạt tại chỗ được quy định tại Điều 69 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012 như sau:

Điều 69. Thi hành quyết định xử phạt không lập biên bản

1. Quyết định xử phạt vi phạm hành chính không lập biên bản phải được giao cho cá nhân, tổ chức bị xử phạt 01 bản. Trường hợp người chưa thành niên bị xử phạt cảnh cáo thì quyết định xử phạt còn được gửi cho cha mẹ hoặc người giám hộ của người đó.

2. Cá nhân, tổ chức vi phạm nộp tiền phạt tại chỗ cho người có thẩm quyền xử phạt. Người thu tiền phạt có trách nhiệm giao chứng từ thu tiền phạt cho cá nhân, tổ chức nộp tiền phạt và phải nộp tiền phạt trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày thu tiền phạt.

Trường hợp cá nhân, tổ chức vi phạm không có khả năng nộp tiền phạt tại chỗ thì nộp tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước ghi trong quyết định xử phạt trong thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 78 của Luật này

Do đó, người cảnh sát giao thông này còn gây cản trở trong quá trình xử phạt hành chính khi không tạo điều kiện cho bạn nộp phạt tại chỗ. Bạn có quyền khiếu nại hành vi của CSGT lên cấp trên trực tiếp của người đó, đông thời bạn có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại do danh dự, nhân phẩm bị xâm hại, theo Điều 604 Bộ luật dân sự 2005: Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn luật giao thông: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật giao thông - Công ty luật Minh KHuê