Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê,

Tư vấn thủ tục thành lập

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự trực tuyến qua điện thoại gọi:    1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến công ty Luật Minh Khuê. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật dân sự năm 2005. 

Bộ luật dân sự năm 2015. 

2. Nội dung phân tích:

Điều 604 BLDS 2005 quy định:

Điều 604. Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại  

1. Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

2. Trong trường hợp pháp luật quy định người gây thiệt hại phải bồi thường cả trong trường hợp không có lỗi thì áp dụng quy định đó.

Như vậy, bên lái xe gây tai nạn (thiệt hại) thì phải bồi thường thiệt hại cho bên bị hại. 

Để xác định bạn hay chủ xe phải bồi thường thiệt hại thì căn cứ vào Điều BLDS 2005:

Điều 622. Bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra

Cá nhân, pháp nhân và các chủ thể khác phải bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao và có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn là tài xế xe dịch vụ thuê, bao chạy ăn công tiền mỗi chuyến, xe do doanh nghiệp làm chủ. Do đó, bạn là người làm công cho doanh nghiệp. Theo quy định trên, trước tiên doanh nghiệp sẽ bồi thường thiệt hại do người làm công, người học nghề gây ra trong khi thực hiện công việc được giao. Sau đó, doanh nghiệp có quyền yêu cầu người làm công, người học nghề có lỗi trong việc gây thiệt hại phải hoàn trả một khoản tiền theo quy định của pháp luật. Đây là quan hệ nghĩa vụ dân sự hoàn lại giữa bạn và doanh nghiệp theo.

Do đó, nếu bạn có lỗi trong việc gây ra tai nạn thì bạn phải hoàn trả lái số tiền mà doanh nghiệp đã bồi thường cho bên bị hại. Nếu không có lỗi thì bạn không phải chịu trách nhiệm hoàn lại số tiền bồi thường trong trường hợp này.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi gửi đến bạn.

Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua  1900.6162 .

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh KHuê