Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005, hợp đồng mua trả chậm, trả dần phải tuân thủ các điều kiện sau:

"Điều 461. Mua trả chậm, trả dần

1. Các bên có thể thoả thuận về việc bên mua trả chậm hoặc trả dần tiền mua trong một thời hạn sau khi nhận vật mua; bên bán được bảo lưu quyền sở hữu của mình đối với vật bán cho đến khi bên mua trả đủ tiền, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

2. Hợp đồng mua trả chậm hoặc trả dần phải được lập thành văn bản. Bên mua có quyền sử dụng vật mua trả chậm, trả dần và phải chịu rủi ro trong thời gian sử dụng, trừ trường hợp có thoả thuận khác."

Theo đó, trong thời hạn bạn và ngân hàng đã thỏa thuận bạn sẽ hoàn thành nghĩa vụ trả chậm thì bạn phải hoàn thành nghĩa vụ này. uy nhiên vì trong thư bạn không nêu rõ thời hạn thực hiện việc mua trả chậm nên chúng tôi chia trường hợp của bạn thành các trường hợp sau đây:

Trường hợp 1: đã hết thời hạn thanh toán mà bạn vẫn chưa trả hết tiền thanh toán điện thoại hoặc bạn vi phạm phương thức thanh toán trong hợp đồng: trong trường hợp này, ngân hàng có thể khởi kiện tại tòa án để yêu cầu bạn thực hiện nghĩa vụ của mình.

Trường hợp 2: Chưa đến thời hạn thanh toán mà ngân hàng đã yêu cầu bạn trả tiền: trong trường hợp này ngân hàng không có quyền khởi kiện bạn vì chưa hết thời gian thực hiện nghĩa vụ.

Do đó, bạn cần trao đổi lại với bên ngân hàng. Nếu trong trường hợp đẫ đến thời hạn thanh toán mà bạn chưa thể thanh toán được bạn có thể đề xuất để ngân hàng gia hạn thời hạn thanh toán cho bạn. Trong trường hợp đó bạn sẽ không bị coi là vi phạm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và ngân hàng không có quyền khởi kiện bạn.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với yêu cầu của bạn.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê