Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật dân sự của Công ty luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn pháp luật dân sự : 1900 6162

 

 

Trả lời:

Chào bạn! cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Công ty Luật Minh Khuê. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý :

Bộ luật dân sự năm 2005

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 163/2006/NĐ-Cp về giao dịch bảo đảm

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 342 Bộ luật dân sự năm 2005 thì thế chấp tài sản là việc một bên dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp.

 Điều 188 Luật đất đai năm 2013 quy định : "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Trong trường hợp trên, bạn được bạn mình nhờ đứng tên trên sổ đỏ của mảnh đất thì đương nhiên quyền sử dụng mảnh đất này thuộc về bạn, bạn có quyền tham gia các giao dịch liên quan đến mảnh đất, kể cả việc thể chấp vay vốn ngân hàng. Trong mối quan hệ dân sự với ngân hàng, bạn với tư cách là bên vay tài sản và là bên thế chấp tài sản. Do đó đến hạn thực hiện nghĩa vụ mà bạn không trả được tiền cho ngân hàng thì hợp đồng thế chấp sẽ được xử lý theo Điều 721 Bộ luật dân sự năm 2005, cụ thể:

"Khi đã đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm bằng thế chấp quyền sử dụng đất mà bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì quyền sử dụng đất đã thế chấp được xử lý theo thoả thuận; nếu không có thỏa thuận hoặc không xử lý được theo thoả thuận thì bên nhận thế chấp có quyền khởi kiện tại Toà án."

Ngoài ra, Điều 58 Bộ luật dân sự quy định về nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm:

"1. Trong trường hợp tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện một nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản đó được thực hiện theo thoả thuận của các bên; nếu không có thoả thuận thì tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật.

2. Trong trường hợp tài sản được dùng để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ thì việc xử lý tài sản đó được thực hiện theo thoả thuận của bên bảo đảm và các bên cùng nhận bảo đảm; nếu không có thoả thuận hoặc không thoả thuận được thì tài sản được bán đấu giá theo quy định của pháp luật”.

Vậy mảnh đất bạn thế chấp  sẽ được ngân hàng xử lý theo phương thức mà giữa bạn với ngân hàng đã thỏa thuận tại hợp đồng thuê tài sản trước đó hoặc sau khi đến hạn trả nợ hai bên đã thỏa thuận; nếu bạn và ngân hàng không thỏa thuận gì về phương thức xử lý thì mảnh đất đó sẽ được đem bán đấu giá theo thủ tục về bán đấu giá.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi, cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi. Nếu còn thắc mắc bạn vui lòng liên hệ qua địa chỉ email:  Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc tổng đài 1900 6162 để được tư vấn

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê