Vì em đã được xóa án tích nhưng em vẫn lo bên đại sứ quán tra lại không biết các tiền án đó còn lưu trên máy tính không?. Em xin chân thành cảm ơn!

Người gửi: N.Đ.A

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn dân sự của Công ty Luật Minh Khuê

Tưu vấn việc xóa án tích rồi có được cấp visa không?

Luật sư tư vấn dân sự gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Đối với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Lý Lịch tư pháp 2009

2. Nội dung phân tích:

Quy định tại Điều 41 Luật Lý Lịch tư pháp thì có 2 loại phiếu lý lịch tư pháp là Phiếu lý lịch tư pháp số 1 và Phiếu lý lịch tư pháp số 2. Cụ thể:

- Phiếu lý lịch tư pháp số 1 cấp cho cá nhân (công dân Việt Nam, người nước ngoài đã hoặc đang cư trú tại Việt Nam), cơ quan, tổ chức (cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội có quyền yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp để phục vụ công tác quản lý nhân sự, hoạt động đăng ký kinh doanh, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã).

- Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử  và cấp theo yêu cầu của cá nhân để người đó biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

Theo khoản 2 điều 42 về Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 1 quy định về tình trạng án tích thì:

“a) Đối với người không bị kết án thì ghi “không có án tích”. Trường hợp người bị kết án chưa đủ điều kiện được xóa án tích thì ghi “có án tích”, tội danh, hình phạt chính, hình phạt bổ sung;

b) Đối với người được xoá án tích và thông tin về việc xoá án tích đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”;

c) Đối với người được đại xá và thông tin về việc đại xá đã được cập nhật vào Lý lịch tư pháp thì ghi “không có án tích”.”

Do đó tại Phiếu lý lịch tư pháp số 1 bạn được ghi là không có án tích.

Theo khoản 2 Điều 43 về Nội dung Phiếu lý lịch tư pháp số 2 quy định về tình trạng án tích thì:

“a) Đối với người không bị kết án thì ghi là “không có án tích”;

b) Đối với người đã bị kết án thì ghi đầy đủ án tích đã được xoá, thời điểm được xoá án tích, án tích chưa được xóa, ngày, tháng, năm tuyên án, số bản án, Toà án đã tuyên bản án, tội danh, điều khoản luật được áp dụng, hình phạt chính, hình phạt bổ sung, nghĩa vụ dân sự trong bản án hình sự, án phí, tình trạng thi hành án.

Trường hợp người bị kết án bằng các bản án khác nhau thì thông tin về án tích của người đó được ghi theo thứ tự thời gian.”

Như vậy, tại Phiếu lý lịch tư pháp số 2 sẽ ghi đầy đủ thông tin về án tích của bạn cũng như thời điểm xóa án tích.

Từ căn cứ và phân tích nêu trên, đối chiếu với trường hợp của bạn, thì việc bạn đã được xóa án tích thì bạn sẽ được ghi trong lý lịch tư pháp là "không có án tích", có nghĩa là bạn như là một công dân bình thường. Phiếu lý lịch tư pháp này là phiếu lý lịch bạn sử dụng bình thường. Còn phiếu lý lịch tư pháp số 2 có ghi thông tin về án tích chỉ lưu hành nội bộ trong các cơ quan tòa án và cơ quan tố tụng để quản lý. Do đó, mọi thủ tục để xin visa đi du học ở Đại sứ quán Úc bạn thực hiện bình thường, mọi giấy tờ đều được ghi "không có án tích".

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Công ty luật Minh Khuê