Cách đây vài ngày chủ nhà đã tự ý cắt điện, nước trong nhà e, vì vậy ảnh hưởng tới công việc của em rất nhiều (vì gia đình em thuê đất sau đó dựng nhà tạm bán tạp hóa, ko ảnh hưởng trật tự và làm mất vệ sinh công cộng). Hôm nay chủ nhà tự ý tới tháo dỡ nhà e, e nhờ phường xuống giải quyết, họ có lập biên bản nhưng nói rằng hợp đồng này ko có giá trị nên bắt buộc phải dỡ bỏ công trình xây dựng ở trên đi, nếu ko tự động tháo dỡ thì 16/6 này sẽ xuống cưỡng chế bắt tháo dỡ.
 

Em nhờ luật sư tư vấn giúp việc sử lý hợp đồng này của phường là đúng hay sai ? Và cách giải quyết hợp lý trong trường hợp này là gì ? Em trân trọng cám ơn luật sư.

Người gửi: H Minh

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

Tư vấn lập hợp đồng thuê nhà

Tư vấn lập hợp đồng thuê nhà - Ảnh minh họa

Trả lời:

1. Cơ sở pháp luật:

Bộ luật dân sự năm 2005.

2. Nội dung phân tích:

Theo như dữ kiện bạn cung cấp, chúng tôi chưa bạn được bản đính kèm của bạn. Tuy nhiên, đối với hợp đồng thuê đất sẽ phải được thực hiện chứng thực tại cơ quan xã, phường, thị trấn hoặc công chứng tại văn phòng công chứng.

Khoản 2, Điều 401, BLDS 2005 quy định

"2. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. 

Hợp đồng không bị vô hiệu trong trường hợp có vi phạm về hình thức, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác."

Theo quy định của pháp luật, hợp đồng vi phạm hình thức (đối với hợp đồng được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc xin phép, thì phải tuận theo các quy định đó) không đương nhiên bị vô hiệu. Nó chỉ bị tuyên bố vô hiêu khi một trong các bên hoặc người thứ ba yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu do không tuân theo quy định về hình thức của hợp đồng. Theo khoản 1, Điều 136, BLDS 2005 quy định:

"1. Thời hiệu yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự vô hiệu được quy định tại các điều từ Điều 130 đến Điều 134 của Bộ luật này là hai năm, kể từ ngày giao dịch dân sự được xác lập."

Trong khi đó,hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức được quy định tại điều 134, BLDS 2005, cũng thuộc vào trường hợp điều chỉnh của quy định trên. Do đó, có thể hiểu rằng hợp đồng chỉ bị vô hiệu về hình thức, khi trong thời hạn 2 năm kể từ ngày hợp đồng được xác lập mà một trong các bên hoặc người thứ 3 yêu cầu Tòa án tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu. Quá thời hạn trên, không ai có quyền khởi kiện yêu cầu hợp đồng tuyên bố vô hiệu về hình thức nữa, đương nhiên nó vẫn có hiệu lực.

Ngoài ra, căn cứ Bộ luật dân sự 2005:

“Ðiều 703. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên cho thuê chuyển giao đất cho bên thuê để sử dụng trong một thời hạn, còn bên thuê phải sử dụng đất đúng mục đích, trả tiền thuê và trả lại đất khi hết thời hạn thuê theo quy định của Bộ luật này và pháp luật về đất đai”.

“Ðiều 706. Quyền của bên cho thuê quyền sử dụng đất

Bên cho thuê quyền sử dụng đất có các quyền sau đây:

1. Yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất trả đủ tiền thuê;

2.  Yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại;

3.  Yêu cầu bên thuê trả lại đất khi thời hạn cho thuê đã hết”.

“Ðiều 713. Chấm dứt hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

1. Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt trong các trường hợp sau đây:

a) Hết thời hạn thuê và không được gia hạn thuê;

b) Theo thoả thuận của các bên;

c) Nhà nước thu hồi đất;

d) Một trong các bên đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng hoặc huỷ bỏ hợp đồng theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

đ) Bên thuê quyền sử dụng đất là cá nhân chết mà trong hộ gia đình của người đó không còn thành viên nào khác hoặc có nhưng không có nhu cầu tiếp tục thuê;

e) Diện tích đất thuê không còn do thiên tai;

g) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Khi hợp đồng thuê quyền sử dụng đất chấm dứt, người thuê quyền sử dụng đất phải khôi phục tình trạng đất như khi nhận đất, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác. Tài sản gắn liền với đất được giải quyết theo thoả thuận của các bên”.

Theo đó, bên cho bạn thuê đất có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn trong trường hợp có những bằng chứng yêu cầu bên thuê quyền sử dụng đất chấm dứt ngay việc sử dụng đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm sút giá trị sử dụng của đất; nếu bên thuê không chấm dứt ngay hành vi vi phạm thì bên cho thuê có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, yêu cầu bên thuê trả lại đất đang thuê và bồi thường thiệt hại. Và khi hợp đồng đã chấm dứt, bạn sẽ phải thực hiện tháo dỡ nhà đã xây trên đất, trả lại hiện trạng đất như trước đây đã nhận.

Trân trọng cám ơn!

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự - Côn gty luật Minh Khuê