Tôi có một mảnh đất ở Hải Dương, hiện tại tôi đang sinh sống và làm việc ở Đà Nẵng. Tôi muốn bán mảnh đất ở Hải Dương nhưng tôi không thể về để thực hiện giao dịch mua bán được. Luật sư có thể tư vấn cho tôi cách giải quyết như thế nào không ạ?

Tôi xin cảm ơn!
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Ủy quyền bán đất?

Luật sư tư vấn luật dân sự gọi: 1900 6162.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự năm 2005

Nội dung phân tích:

Theo như bạn trình thì bạn không có điều kiện về Hải Dương để thực hiện giao dịch mua bán, trong trường hợp này bạn có thể nhờ một người khác thay bạn thực hiện giao dịch này thông qua hợp đồng ủy quyền:

Điều 581 và 584 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 581. Hợp đồng uỷ quyền

Hợp đồng uỷ quyền là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên được uỷ quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên uỷ quyền, còn bên uỷ quyền chỉ phải trả thù lao, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định.

...

Điều 584. Nghĩa vụ của bên được uỷ quyền

Bên được uỷ quyền có các nghĩa vụ sau đây:

1. Thực hiện công việc theo uỷ quyền và báo cho bên uỷ quyền về việc thực hiện công việc đó;

2. Báo cho người thứ ba trong quan hệ thực hiện uỷ quyền về thời hạn, phạm vi uỷ quyền và việc sửa đổi, bổ sung phạm vi uỷ quyền;

3. Bảo quản, giữ gìn tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện việc uỷ quyền;

4. Giữ bí mật thông tin mà mình biết được trong khi thực hiện việc uỷ quyền;

5. Giao lại cho bên uỷ quyền tài sản đã nhận và những lợi ích thu được trong khi thực hiện việc uỷ quyền theo thoả thuận hoặc theo quy định của pháp luật;

6. Bồi thường thiệt hại do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này"

Căn cứ vào quy định pháp luật trên thì người được bạn ủy quyền sẽ thực hiện công việc theo ủy quyền giúp bạn. 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT DÂN SỰ - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.