Và trước khi vay ngân hàng bạn tôi có dẫn ngân hàng đến một xưởng của người bạn khác và nói với ngân hàng là xưởng của mình để thuận lợi hơn trong việc vay tiền. Đến nay bạn tôi không có khả năng trả nợ số tiền trên. Vậy bạn tôi có bị đi tù không. Cảm ơn luật sư rất nhiều.

Người gửi : Bùi Thị Tuyết Nhung

Luật sư trả lời: