Tuy nhiên, do có người khác trả giá căn nhà cao hơn nên bên bán nhà đổi ý không bán nhà cho tôi nữa. Vì vậy, bên bán đổi ý không bán nhà cho tôi nữa và đồng ý trả lại toàn bộ số tiền đặt cọc cho tôi. Như vậy, trong trường hợp này ngoài số tiền đặt cọc đó tôi có được nhận thêm một khoản bồi thường nào do bên bán nhà không thực hiện đúng hợp đồng hay không? Rất tiếc vì bên bán nhà là chỗ quen biết nên khi đặt cọc chúng tôi không có thỏa thuận vấn đề bồi thường khi một bên đơn phương không thực hiện cam kết.

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

 

Trả lời:

Theo Điều 358 Bộ luật Dân  sự 2005 thì Đặt cọc là việc một bên giao cho bên kia một khoản tiền hoặc kim khí quí, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự. Việc đặt cọc phải được lập thành văn bản.

Trường hợp của anh Hùng Sơn vẫn còn may bởi theo quy định tại Điều 358 Bộ luật Dân Sự thì Trong trường hợp hợp đồng dân sự được giao kết, thực hiện thì tài sản đặt cọc được trả lại cho bên đặt cọc hoặc được trừ để thực hiện nghĩa vụ trả tiền; nếu bên đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì tài sản đặt cọc thuộc về bên nhận đặt cọc; nếu bên nhận đặt cọc từ chối việc giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự thì phải trả cho bên đặt cọc tài sản đặt cọc và một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì dù hai bên không thỏa thuận vấn đề bồi thường trong hợp đồng đặt cọc nhưng bên bán nhà vẫn phải trả lại cho anh Hùng Sơn số tiền đặt cọc và một khoản tiền tương đương với số tiền mà bạn đã đặt cọc vì hành vi của bên bên nhà từ chối bán nhà cho anh Hùng Sơn.

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ