Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật dân sự của công ty Luật Minh Khuê

Xã huy động đóng góp của nhân dân xây dựng trạm y tế là đúng hay sai ?

Luật sư tư vấn Luật dân sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến Công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào những thông tin bạn cung cấp xin được tư vấn cho bạn như sau:

 

Cơ sở pháp lý:

Quyết định 800/QĐ-TTg  ngày 4 tháng 6 năm 2010 về phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020

Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Nội dung tư vấn:

Thứ nhất, UBND xã huy động sức dân như vậy có sai không? Theo quy định tại khoản d, điều 2, chương VI Quyết định phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 về cơ chế huy động vốn thì ngoài các khoản từ ngân sách nhà nước thì còn có nguồn vốn từ các khoản đóng góp theo nguyên tắc tự nguyện của nhân dân trong xã cho từng dự án cụ thể, do Hội đồng nhân dân xã thông qua. Như vậy việc Ủy ban nhân dân xã huy động sức dân như vậy là đúng theo quy định của pháp luật.

Thứ hai, Độ tuổi đóng góp được tính từ 6 tuổi – 70 tuổi có sai quy định không? 

Theo quy định tại Điều 10 Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì:

Điều 10. Nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp

Nhân dân bàn và quyết định trực tiếp về chủ tr­ương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã, thôn, tổ dân phố do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí và các công việc khác trong nội bộ cộng đồng dân cư­ phù hợp với quy định của pháp luật.

Như vậy, độ tuổi đóng góp và mức đóng góp sẽ do nhân dân bàn và quyết định trực tiếp, nếu có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn, tổ dân phố hoặc trong toàn cấp xã tán thành thì có giá trị thi hành. 

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự.