Thời gian sau, ông Tư ở thôn bên đến tìm bà Thuận và nói rằng, số vịt đó là của nhà ông bị lạc nên muốn nhận lại. Bà Thuận không đồng ý trả lại vịt cho ông Tư vì bà đã có công chăm sóc chúng gần hai tháng. Giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn và cùng lên UBND xã để yêu cầu được giải quyết. Vậy, UBND xã phải giải quyết như thế nào?

 >> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:  1900.1940

 

Trả lời:

Giữa ông Tư và bà Thuận đã xảy ra tranh chấp về số vịt bị thất lạc. ở tình huống này, cần phải xem xét về việc xác lập quyền sở hữu đối với số gia cầm nói trên.
Để giải quyết tình huống trên, cán bộ UBND xã cần vận dụng các quy định tại Điều 243 Bộ luật Dân sự năm 2005. Theo đó, trong trường hợp gia cầm của một người bị thất lạc, mà người khác bắt được thì người bắt được phải thông báo công khai để chủ sở hữu gia cầm biết mà nhận lại. Chủ sở hữu nhận lại gia cầm bị thất lạc phải thanh toán tiền công nuôi giữ và các chi phí khác cho người bắt được.
Trong trường hợp này, bà Thuận đã báo với UBND xã về số vịt lạc đàn nên trách nhiệm thông báo công khai thuộc về UBND xã.
Theo Điều 243 Bộ luật Dân sự năm 2005, thì sau một tháng, kể từ ngày thông báo công khai mà không có người đến nhận thì số vịt đó thuộc sở hữu của bà Thuận.
Thời điểm ông Tư đến gặp bà Thuận để đòi lại số vịt bị thất lạc là đã gần 2 tháng. Do vậy, trong trường hợp này, bà Thuận không phải trả lại số vịt đó cho ông Tư.

Các văn bản liên quan:

>> Tải bộ luật dân sự số 33/2005/QH11

 

 

 

 

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ