Chuyển mục đích sử dụng đất có cần UBND xã, huyện đồng ý ? Cơ quan nào có thẩm quyền giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

Chuyển mục đích sử dụng đất có cần UBND xã, huyện đồng ý ? Cơ quan nào có thẩm quyền giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất ?

Luật Minh Khuê tư vấn và gải đáp các vấn đề pháp lý về việc chuyển mục đích sử dụng đất, miễn giảm thuế khi chuyển mục đích sử dụng đất và các vấn đề pháp lý khác liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định mới nhất hiện nay:

Chế độ ưu đãi chuyển mục đích sử dụng đất với thương binh ? Phí và lệ phí phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất ?

Tư vấn thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất ? Thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng đất, Phí và lệ phí phải nộp khi chuyển ...

Mức xử phạt khi tự ý chuyển mục đích sử dụng đất ? Làm thế nào để chuyển mục đích sử dụng đất ?

Tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì bị xử lý như thế nào ? Yêu cầu của việc quản lý chuyển mục đích sử dụng đất ? Chuyển mục đích sử dụng đất phải thực ...

Dịch vụ nổi bật