Dự án phát triển nhà ở gồm những loại nào ? Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất ?

Dự án phát triển nhà ở gồm những loại nào ? Thủ tục đầu tư dự án có sử dụng đất ?

Chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp như thế nào ? Tư vấn thủ tục bán đấu giá khu đất dự án để khắc phục việc sử dụng vốn sai nguyên tắc ? Thủ tục xin cấp phép sửa chữa, phục hồi nhà trên đất dự án ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Những thắc mắc về mảnh đất thuộc quy hoạch? Đất được nhà nước quy hoạch có được bồi thường ?

Giải đáp về bồi thường nhà đất trong khu quy hoạch ? Đất được nhà nước quy hoạch có được bồi thường ? Định hướng, chương trình và quy hoạch phát triển nhà ở ...

Dịch vụ nổi bật