Trong vấn đề chuyển nhượng người sử dụng đất có quyền gì? Chuyển mục đích cùng nhóm đất như thế nào? Khác nhóm đất như thế nào?

Người hỏi: LT Tâm

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụhỏi đáp pháp luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn thủ tục thuê, chuyển nhượng đất đai, gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Luật đất đai năm 2013 có những điểm mới so với Luật đất đai năm 2003 đó là những quy định về đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất; về căn cứ giao đất, cho thuê đất; về điều kiện giao đất, cho thuê đất. Cụ thể những điểm khác so với luật 2003 đang được áp dụng mà bạn quan tâm đó là:

Luật đất đai 2013 bỏ ba nhóm đối tượng được giao đất không thu tiền sử dụng đất so với Luật Đất đai năm 2003, gồm:

- Tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu, thí nghiệm, thực nghiệm về nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối; Hợp tác xã nông nghiệp sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở hợp tác xã, sân phơi, nhà kho; xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối.

Hai chủ thể này được gộp vào nhóm công trình sự nghiệp, nếu là tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ về mặt tài chính thì được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất, các trường hợp còn lại thì phải thuê đất của Nhà nước

- Đơn vị vũ trang nhân dân được Nhà nước giao đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản, làm muối hoặc sản xuất kết hợp với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Như vậy tổ chức sử dụng đất vào mục đích nghiên cứu năm 2003 được Nhà nước giao tiền sử dụng đất, nay dịch chuyển sang nhóm đối tượng được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.

Điều 52 Luật Đất đai năm 2013 quy định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, thay cho các căn cứ chung gồm: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn như quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Còn những vấn đề khác không thay đổi thì vẫn như luật 2003. Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê