Nếu mẹ bán mà con không đồng thuận thì giải quyết ra sao? Luật có gia hạn thời gian bán nhà để người đang sinh sống tại đây sắp xếp chỗ ở sinh hoạt không?". (Nguyễn Hùng, Bà Rịa)

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mụTư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại

Luật sư tư vấn luật đất đai gọi số: 1900 6162

Trả lời:

Căn nhà do cha mẹ bạn sở hữu là tài sản chung của vợ chông vì vậy mẹ bạn chỉ có quyền tài sản 1/2 giá trị căn nhà đó. Vì vậy mẹ bạn chỉ được quyền định đoạt phần tài sản của mình, còn giá trị 1/2 căn nhà là di sản thừa kế của cha bạn. Những người con khác ở cùng (hoặc không ở cùng nhà) không phải là chủ sở hữu nhưng là người thừa kế (phần di sản của cha bạn) nên cũng cần tranh thủ sự đồng thuận của họ thì mới bán được toàn bộ ngôi nhà.

Nếu mẹ bạn vẫn muốn bán nhà nhưng không được sự đồng thuận của mấy người con thì mẹ bạn chỉ có thể bán 1/2 ngôi nhà thuộc phần quyền sở hữucủa mình

Pháp luật hiện hành không có điều khoản nào quy định việc gia hạn thời gian bán nhà để những người đang sinh sống tại đây sắp xếp chỗ ở mới. Tuy nhiên, để bảo đảm quyền có chỗ ở, trước khi bán nhà, chủ sở hữu nên thông báo cho người đang sử dụng nhà đó biết trước một thời gian nhất định để họ có thời gian chuẩn bị chỗ ở mới. 

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai 

---------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;