>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời :

Pháp luật nói chung và pháp luật đất đai nói riêng không phân biệt người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân theo pháp luật Việt Nam. Điều 3 Luật Đất đai năm 2003 quy định đối với lĩnh vực đất đai như sau:
Việc quản lý và sử dụng đất đai phải tuân theo quy định của Luật Đất đai. Trường hợp Luật Đất đai không quy định thì áp dụng các quy định của pháp luật có liên quan.
Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký kết hoặc gia nhập có quy định khác với quy định của Luật Đất đai thì áp dụng quy định của điều ước quốc tế đó.

Các văn bản liên quan:

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Trân trọng./.

BAN BIÊN TẬP - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ