Nhưng không hiểu sao thời gian vừa qua gia đình nhà chủ đầu bán cho cậu tôi lại được cơ quan chức năng cấp cho sổ đỏ mảnh đất gia đình tôi đang ở và hiện họ yêu cầu gia đình tôi nộp 12 triệu thì mới giúp gia đình chúng tôi sang tên. Họ nói đây là tiền họ phải đi lại để làm sổ và tiền đóng thuế đất trong 23 năm. Gia đình tôi đã đưa cho họ số tiền trên nhưng tôi muốn luật sư tư vấn giúp họ làm như vậy có sai không? Cơ quan chức năng căn cứ vào cái gì để cấp sổ cho họ, cơ quan chức năng có phạm luật không? Nếu tôi kiện họ thì họ sẽ mắc tội gì? Mảnh đất nhà tôi rộng chỉ có 51m2 và là đất ở nông thôn.

Mong luật sư phản hồi sớm cho tôi ngay. 

>> Luật sư tư vấn pháp luật đất đai: 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung tư vấn:

Theo như nội dung thư mà bạn trình bày, gia đình bạn có mua một mảnh đất từ năm 1998 của cậu bạn. Mảnh đất này được cậu bạn mua của một gia đình trong làng. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong trường hợp này pháp luật đất đai chưa bắt buộc các bên phải tiến hành công chứng hoặc chứng thực. Do đó, nếu bạn có các hợp đồng chứng minh quyền sử dụng đất đã được chuyển nhượng thì việc chuyển nhượng vẫn được công nhận trước pháp luật. Do đó, việc gia đình bên đã chuyển nhượng quyền sử dụng đất vẫn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là chưa phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn, bạn có thể khiếu nại hoặc khởi kiện theo thủ tục tố tụng hành chính để yêu cầu hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà cơ quan có thẩm quyền đã ban hành. Hành vi của các cơ quan cấp giấy chứng nhận trong trường hợp này chưa cấu thành tội phạm theo quy định của Bộ luật Hình sự 1999 mà có thể bị xử lý ký luật theo quy định của Luật cán bộ, công chức. Với số tiền mà bạn đã đưa cho gia đình bên kia, bạn hoàn toàn có quyền đòi lại.

Đồng thời, bạn có thể yêu cầu cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai 2013 theo trường hợp sau:

" Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất."

Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong trường hợp này được quy định như sau tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai:

"Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác trong thời gian từ ngày 15 tháng 10 năm 1993 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2004; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là không có tranh chấp sử dụng đất; phù hợp với quy hoạch hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đất đã sử dụng từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch; chưa có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp phải thu hồi thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức giao đất ở quy định tại Khoản 2 Điều 143 và Khoản 4 Điều 144 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức giao đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức giao đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

b) Đối với thửa đất có công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp thì công nhận đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này;

c) Đối với thửa đất có cả nhà ở và công trình xây dựng để sản xuất, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức giao đất ở thì công nhận diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp; đất thương mại, dịch vụ theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này;

d) Đối với phần diện tích đất còn lại sau khi đã được xác định theo quy định tại các Điểm a, b và c Khoản này thì được xác định là đất nông nghiệp và được công nhận theo quy định tại Khoản 5 Điều này."

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai