Trả lời:

Chào bạn , cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi cau ỏi đến công ty luật Minh Khuê , câu hỏi của bạn đã được chúng tôi nghiên cứu và trả lời như sau :

 

1. Cơ sở pháp lý quy định nộp thuế khi xây nhà ở:

Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008.

Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008.

Luật số 71/2014/QH13 sửa đổi bổ sung một số điều của các luật về thuế

Thông tư số 10/2012/TT-BXD

Công văn 3700/TCT/DNK về việc thu thuế đối với hoạt động xây dựng nhà ở tư nhân.

 

2. Phân tích quy định về nộp thuế khi xây nhà ở tư nhân:

Công văn 3700/TCT/DNK quy định:"Theo quy định của Luật thuế giá trị gia tăng và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản thi hành Luật thì: Đối tượng nộp thuế GTGT và thuế TNDN là các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ.Theo như quy định tại công văn này thì nếu nhà thầu nhận khoán gọn công trình thì họ sẽ phải kê khai nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp trên toàn bộ giá trị công trình; Nếu bạn (chủ hộ gia đình) tự mua vật tư xây dựng và tự thuê công nhân xây dựng lẻ hoặc có thuê thầu xây dựng nhưng không cung cấp được hợp đồng và các căn cứ chứng minh đã thuê thầu xây dựng thì bạn là người phải nộp thuế. Nếu bạn tự mua vật tư xây dựng thì cơ quan thuế không tính thuế vật tư của bạn.

* Cách tính thuế:

- Thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ tính thuế: giá tính thuế và thuế suất.

Điểm g khoản 1 điều 7 Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

" Điều 7. Giá tính thuế

1. Giá tính thuế được quy định như sau:...

g) Đối với hoạt động xây dựng, lắp đặt là giá trị công trình, hạng mục công trình hay phần công việc thực hiện bàn giao chưa có thuế giá trị gia tăng. Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị thì giá tính thuế là giá trị xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu và máy móc, thiết bị;.."

Thuế suất thuế giá trị gia tăng mà bạn/chủ thầu phải chịu là 10 %

- Thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ tính thuế: thu nhập tính thuế và thuế suất.

Điều 7 và điều 10 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

"Điều 7. Xác định thu nhập tính thuế

1. Thu nhập tính thuế trong kỳ tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập được miễn thuế và các khoản lỗ được kết chuyển từ các năm trước.

2. Thu nhập chịu thuế bằng doanh thu trừ các khoản chi được trừ của hoạt động sản xuất, kinh doanh cộng thu nhập khác, kể cả thu nhập nhận được ở ngoài Việt Nam.

3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này. "

"Điều 10. Thuế suất

1. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25%, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và Điều 13 của Luật này.

2. Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí và tài nguyên quí hiếm khác từ 32% đến 50% phù hợp với từng dự án, từng cơ sở kinh doanh.

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều này.

 

3. Quy định pháp luật về việc thuê nhà thầu xây dựng:

Chào luật sư, cho em hỏi, em đang xây nhà một trệt một lầu (diện tích 5*13). Thì có cần nhà thầu xây dựng không. nhà em tự xây thi có quy phạm pháp luật không ? cảm ơn luật sư.

Bạn hoàn tòan có thể tự mình thuê nhân công và mua vật tư để thực hiện việc xây dựng công trình điều này không hề vi phạm pháp luật . Tuy nhiên , trước khi bạn xây dựng thì bạn cần xin cấp phép xây dựng ( nếu bạn đang ở nông thôn thì không cần phải xin phép xây dựng ) . Sau khi bạn xây dựng xong thì bạn cần lưu ý thực hiện các nghĩa vụ về thuế xây dựng nhà ở như chúng tôi đã hướng dẫn ở trên .

Thủ tục xin cấp phép xây dựng được quy định như sau :

 

3.1 Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

 Công việc đầu tiên cần phải thực hiện khi muốn xin cấp phép xây dựng là chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng. Dưới đây là những tài liệu cần có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng:

- Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng (theo mẫu đối với từng trường hợp, từng loại công trình, nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 1 Thông tư số 10/2012/TT-BXD).

- Bản sao có chứng thực một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; giấy tờ về quyền sở hữu công trình, nhà ở, đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo; giấy ủy quyền, đối với trường hợp được chủ sở hữu công trình ủy quyền thực hiện sửa chữa, cải tạo; quyết định cho phép đầu tư xây dựng của cấp có thẩm quyền đối với công trình ngầm đô thị; quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc cam kết bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

- Hai bộ bản vẽ thiết kế do tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực thực hiện và đã được chủ đầu tư tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định (nội dung này được hướng dẫn cụ thể tại Thông tư số 10/2012/TT-BXD).

- Đối với trường hợp lắp đặt thiết bị hoặc kết cấu khác vào công trình đã xây dựng, nhưng không thuộc sở hữu của chủ đầu tư thì phải có bản sao có chứng thực Hợp đồng với chủ sở hữu công trình.

- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan có thẩm quyền, ý kiến bằng văn bản về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.

 

3.2 Thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng:

- Chủ đầu tư nộp trực tiếp 1 bộ hồ sơ cho cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

- Cơ quan cấp giấy phép xây dựng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, đơn vị được giao thẩm định hồ sơ xem xét hồ sơ, kiểm tra thực địa (nếu cần thiết). Cơ quan cấp giấy phép xây dựng xác định các tài liệu còn thiếu, các tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Nếu hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu thì cơ quan cấp phép thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Sau hai lần bổ sung, hồ sơ vẫn không đáp ứng được các điều kiện theo quy định thì cơ quan cấp phép có quyền không xem xét việc cấp giấy phép và thông báo cho chủ đầu tư biết.

 

4. Hướng dẫn nộp hồ sơ xin giấy phép xây dựng (khảo sát đất):

Thưa luật sư, Cho em hỏi anh chị một chút ạ.em xin phép xây dựng trên mảnh đất 52,5m vuông đất trong đó có ,42,5m,đất ở ODT em nộp hồ so xin phép xây dựng được một tuần này nhưng chưa thấy gọi dân đi khảo sát đất. Vậy cho em hỏi như vậy hồ sơ của em có được chấp nhận không, có phải khảo sát thực địa không ?

Như nội dung chúng tôi đã trình bày ở trên thời hạn để giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng là 10 ngày sau khi xem xét hồ sơ của bạn thì sẽ gửi thông báo cho bạn về việc hồ sơ của bạn có được phê duyệt hay không , do vậy bạn có thể đợi đến khi hết thời hạn giải quyết hồ sơ . 

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê