Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

Nội dung tư vấn:

Thẩm quyền thu hồi đất được quy định tại Điều 66 Luật đất đai 2013 như sau:

" Điều 66. Thẩm quyền thu hồi đất

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

a) Thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư;

b) Thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

3. Trường hợp trong khu vực thu hồi đất có cả đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất hoặc ủy quyền cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất."

Theo đó thẩm quyền thu hồi đất sẽ thuộc về ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc ủy ban nhân dân cấp huyện, tùy từng chủ thể được quy định như trên. Ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền được ra quyết định thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất và chỉ có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường tiến hành lấy ý kiến của người dân về phương án bồi thường.

‎Xin chào luật sư! Xin luật sư tư vấn cho tôi truờng hợp sau: Gia đình tôi có xây dựng một phần nhà trên phần đất sông bồi đấp năm 2000, và một phần đất 12,5m2 sau khi xã đo đạt lại thì bị lấn ra đuờng(hẻm) dù con đuờng đã thi công xong năm 2015 và không có ảnh hưởng gì. Nhưng‎ đến nay UBND xã lại ra quyết định thu hồi và cuỡng chế toàn bộ số đất trên, dù phần đất này không có ai tranh chấp. Như vậy là có đúng hay không, và theo luật gia đình tôi có đuợc cấp quyền sử dụng cho phần đất đó? Xin trân trọng cảm ơn!

 Việc thu hồi đất đai chỉ được tiến hành trong các trường hợp sau:

- Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh;

- Thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

- Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

- Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người 

Do đó việc thu hồi đất của ủy ban nhân dân xã là thiếu căn cứ, và theo quy định của pháp luật đất đai về thẩm quyền thu hồi đất thì ủy ban nhân dân xã không có thẩm quyền thu hồi đất. Việc làm của ủy ban nhân dân xã là không đúng.

Tôi xin nhờ được giải đáp các vấn đề sau: 1.Thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình là của Chủ tịch UBND huyện hay ubnd huyện?căn cứ vào đâu? 2. GCNQSDĐ được cấp năm 1997 vậy khi ra quyết định thu hồi sẽ căn cứ vào những luật nào? 3. GCNQSDĐ được cấp năm 1997 đến năm 2014 lại bị khiếu nại yêu cầu hủy giấy chứng nhận do cấp sai vậy thời hiệu khiếu nại còn hay đã hết?trường hợp nào không tính vào thời hiệu khiếu nại? Rất mong nhận được sự hồi âm sớm nhất. Xin chân thành cảm ơn

 Thứ nhất thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được quy định tại khoản 3 Điều 106 Luật đất đai 2013 như sau:

" Điều 106. Đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp

3. Việc thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 2 Điều này do cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 105 của Luật này quyết định sau khi đã có kết luận của cơ quan thanh tra cùng cấp, văn bản có hiệu lực của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai."

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì được quy định như sau theo quy định tại điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

" Điều 37. Cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi người sử dụng đất thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận 

1. Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, trong các trường hợp sau: 

a) Khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 

b) Cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng. 

2. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 của Nghị định này thì việc cấp Giấy chứng nhận cho các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện như sau: 

a) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam. 

3. Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về các trường hợp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất khi thực hiện đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất và việc xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp."

Theo đó đối với các địa phương đã có thành lập văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất rồi thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất sẽ có quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Thứ hai, thu hồi đất tại thời điểm nào thì sẽ áp dụng luật đất đại có hiệu lực tại thời điểm đó để giải quyết

Thứ ba, theo quy định tại khoản 2 điều 106 Luật đất đai 2013 thì nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau:

" 2. Nhà nước thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà nước thu hồi toàn bộ diện tích đất trên Giấy chứng nhận đã cấp;

b) Cấp đổi Giấy chứng nhận đã cấp;

c) Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất mà phải cấp mới Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

d) Giấy chứng nhận đã cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, trừ trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai."

Khi phát hiện ra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được cấp không đúng với quy định tại điểm d trên thì văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất đai có quyền thu hồi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, không áp dụng thời hiệu khiếu nại ở đây.

Tôi hiện đang công tác tại một trường công lập. Xin hỏi quý luật sư một việc như sau: Hiện nay, trường tôi đang đặt trên địa bàn xã A. Đất của trường tôi thuộc "Đất của cơ sở giáo dục" đã có sổ. Giáp với đất nhà trường là một cái sân vận động của xã A. Tuy nhiên, đường vào sân vận động còn nhỏ, do đó xã A muốn mở rộng đường vào sận vận động này. Nhưng nếu muốn mở rộng đường vào sân vận động thì xã phải lấy vào một phần đất của nhà trường, và một góc tường bao của nhà trường sẽ phải phá bỏ. Vậy xã A có quyền thu hồi phần đất này không, hay cấp nào có quyền thu hồi phần đất này? Nếu thu hồi thì phải làm những thủ tục gì? Và nếu bị thu hồi thì nhà trường có được đền bù gì không? Xin trân trọng cảm ơn!

 Trường hợp của bạn là thu hồi đất của tổ chức thì ủy ban nhân dân cấp tỉnh là cơ quan có thẩm quyền thu hồi, đất của bên bạn đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rồi thì đủ điều kiện để được bồi thường khi nhà nước thu hồi đất, bạn sẽ được bồi thường về đất, bồi thường về thiệt hại tài sản gắn liền với đất nếu có.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:1900 6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty Luật Minh Khuê.