Kính mong công ty sớm tư vẫn giúp tôi!

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ Chuyên mục tư vấn pháp luật Đất đai của công ty Luật Minh Khuê

Với 350m2 mà 200m2 không phải nộp thuế thì còn 150m2 được tính thuế như thế nào ?

Luật sư tư vấn Luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi cho chúng tôi. Về vấn đề này chúng tôi giải đáp như sau:

 Cơ sở pháp lý:

 

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất

 Nội dung tư vấn:

Trước hết, theo quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì:

Điều 100. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất
1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:
a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;
d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;
đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;
e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;
g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ."

Dựa trên quy định trên thì việc gia đình bạn được Nhà nước giao đất từ tháng 5 năm 1993 và có giấy tờ gốc thì hoàn toàn được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, và con trai bạn có thể được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Về nộp tiền sử dụng đất

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất thì:

2. Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất thì tiền sử dụng đất phải nộp được xác định theo công thức sau:
 
Tiền sử dụng đất phải nộp
=
Giá đất tính thu tiền sử dụng đất theo mục đích sử dụng đất
x

 Diện tích đất phải nộp tiền sử dụng đất

-
Tiền sử dụng đất được giảm theo quy định tại Điều 12 Nghị định này (nếu có)
-
Tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng được trừ vào tiền sử dụng đất (nếu có)

 

Và tại khoản 4 Điều 10 Nghị định này quy định về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất như sau:

"4. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định tại Điều 11, Điều 12 Nghị định này chỉ được thực hiện trực tiếp với đối tượng được miễn, giảm và tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 và Điều 9 Nghị định này."

Theo các quy định trên, thì gia đình bạn khi làm sổ đỏ thì phải nộp tiền sử dụng đất theo công thức trên. Theo đó, đối với 200 m2 đất nhà nước giao mà được miễn tiền sử dụng đất thì sẽ không phải tính vào. Vì bạn không nêu rõ trường hợp 350 m2 đất gia đình bạn được giao sử dụng vào mục đích gì, mảnh đất đấy hiện thuộc địa phương nào nên chúng tôi không thể tính chính xác số tiền sử dụng đất mà gia đình bạn phải nộp. Vì vậy, gia đình bạn sẽ nộp tiền sử dụng đất dựa trên công thức sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Giá tiền sử dụng đất (dựa trên bảng giá đất ở địa phương bạn) x 100 m2.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn Luật Đất đai.