Tôi ở trên mảnh đất có diện tích trên 10.000m2 từ trước năm 1985, không có tranh chấp. Mảnh đất đã qua 3 lần đo đạc, vào năm 1982, 1992 và 2003, (riêng năm 2003 do bằng máy hiện đại). Qua 3 lần đo, diện tích mỗi lần lại khác nhau. Vừa qua, tôi xin GCNQSDĐ, xã không có vướng mắc gì, nhưng khi lên huyện Cầu Kè thì Phòng địa chính cho biết, họ chỉ cấp GCNQSDĐ theo diện tích đo năm 1982, không cấp theo diện tích đo năm 1992 và 2003. Vậy trường hợp của tôi, theo diện tích đo năm nào là đúng Luật Đất đai?