Vì vậy tôi muốn luật sư tư vấn cho tôi là cơ quan xã giải thích như vậy đúng hay sai và chúng tôi phải làm như thế nào? 

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nội dung phân tích:

Điều 45 Luật đất đai có quy định như sau:

"Điều 45. Thẩm quyền quyết định, phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Quốc hội quyết định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

2. Chính phủ phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất an ninh.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh trước khi trình Chính phủ phê duyệt.

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua quy hoạch sử dụng đất cấp huyện trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt.

Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất quy định tại khoản 3 Điều 62 của Luật này trước khi phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện."

Tức là cơ quan cấp xã không có thẩm quyền phê duyệt quyết định quy hoạch đất. Do vậy việc cơ quan xã nói rằng mảnh đất đó thuộc diện đất quy hoạch của xã là chưa hợp lý. Nếu cơ quan xã không trình được giấy tờ chứng minh có việc phê duyệt quy hoạch của cơ quan có thẩm quyền mà không cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình thì gia đình anh chị hoàn toàn có thể khiếu nại tại cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp cơ quan xã có giấy tờ chứng minh rằng đất đó nằm trong diện đất quy hoạch thì bạn cần xác định xem nhà bạn nằm trong vùng quy hoạch nhưng có thuộc diện phải thu hồi đất hay không. Nếu nằm trong vùng quy hoạch nhưng nhà của bạn không thuộc đối tượng buộc phải thu hồi thì bạn vẫn tiếp tục thực hiện quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở trong phạm vi nội dung quy hoạch đồng thời có thể làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Nếu đất nhà bạn thuộc diện bắt buộc phải thu hồi thì sẽ không được cấp số đỏ.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.