Em xin cảm ơn!

Người gửi: dinhto

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đaicủa Công ty Luật Minh Khuê

Chi phí khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định số 45/2014/NĐ-CP

Phân tích nội dung:

Thứ nhất, về thẩm quyền: Theo quy định tại khoản 2 Điều 105 Luật đất đai năm 2013, UBND cấp huyện là cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

* Thứ hai, về việc thu phí:  Điều 3 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: "Người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Luật Đất đai và được xác định trên các căn cứ sau: diện tích đất được giao, được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất; mục đích sử dụng đất."

Như vậy, việc thu tiền sử dụng đất đối với mảnh đất của gia đình bạn khi được công nhận quyền sử dụng đất (được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) là đúng với quy định của pháp luật.

Thứ ba, về giá tính tiền sử dụng đất: sẽ căn cứ theo bảng giá đất mà UBND cấp tỉnh xây dựng và ban hành.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai