Trả lời:

1. Về thắc mắc của chị là có được xây dựng nhà ở trên mảnh đất mới chỉ có phiếu đất hay không, chúng tôi xin trả lời:

Căn cứ Điều 63 Luật Xây dựng quy định về Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng:

Khoản 1: Tuỳ theo tính chất, quy mô công trình, hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng bao gồm những tài liệu chủ yếu sau đây:

a) Đơn xin cấp giấy phép xây dựng;

b) Bản vẽ thiết kế xây dựng công trình;

c) Giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

Quy định này cho thấy, để được cấp phép xây dựng trên một mảnh đất thì chủ thể xin cấp phép cần có "giấy tờ về quyền sử dụng đất" tức là pháp luật không đòi hỏi bắt buộc là phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới được xin cấp phép xây dựng. Hơn nữa, khi được nhà nước giao đất, mặc dù chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán tiền sử dụng đất nhưng mảnh đất đã được nhà nước cấp cho chị phiếu đất - một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất, nó chứng minh quyền được sử dụng đất trong phạm vi diện tích được giao. Vậy, chị có thể nộp hồ sơ xin cấp phép xây dựng lên Ủy ban nhân dân cấp xã (nếu mảnh đất thuộc điểm dân cư nông thôn) hoặc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu mảnh đất thuộc đô thị).

Sau khi chị nộp hồ sơ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét và cấp giấy phép xây dựng cho chị nếu hồ sơ của chị hợp lệ và việc xây dựng là hợp pháp.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 7 Thông tư số 93/2011/TT-BTC ngày 29/6/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ, sung thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính Phủ về thu tiền sử dụng đất:

"2.1. Khi thanh toán nợ tiền sử dụng đất, người sử dụng đất đến cơ quan thuế kê khai thanh toán nợ, cơ quan thuế căn cứ vào sổ theo dõi nợ để làm thủ tục thanh toán nợ cho hộ gia đình, cá nhân.

 Trường hợp sau 5 năm, hộ gia đình, cá nhân mới thanh toán nợ hoặc trong thời hạn 5 năm mà chưa thanh toán hết nợ thì số tiền sử dụng đất còn nợ đối với từng loại diện tích trong hạn mức và ngoài hạn mức được quy đổi ra tỷ lệ (%) chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính (= tiền sử dụng đất còn nợ/tổng số tiền sử dụng đất được tính theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) nhân (x) với tiền sử dụng đất xác định lại theo giá đất tại thời điểm trả nợ.

Giá đất tính thu tiền sử dụng đất tại thời điểm trả nợ là giá đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quy định (đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở), là giá đất do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định (đối với diện tích vượt hạn mức)."

Theo quy định trên thì sau 5 năm nếu gia đình chưa thanh toán hết được số nợ tiền sử dụng đất đó thì số nợ sẽ được tính lại theo giá đất mới tại thời điểm trả nợ và không bị tính lãi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê