Và bồi thường cho người dân là 6 triệu đ/ sào (360 m2). Mức bồi thường trên là bồi thường hoa mầu tính từ năm 2005 đến 2013. Quê tôi đất lúa cấy 2 vụ. Nhưng bây giờ là đất 50 năm. Cho tôi hỏi là người dân nghèo quê tôi có được hộ trợ đền bù tiếp tính từ năm 2013 trở đi nữa không? Tôi rất mong đợi câu trả lời từ văn phòng. Kính chúc các anh chị trong văn phòng mạnh khỏe. Trân trọng cảm ơn Anh, Chị.

Người gửi: D.C

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Chúng tôi có được hỗ trợ đền bù tiếp tính từ năm 2013 trở đi nữa không ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai gọi: 1900 6162

Trả lời:

Công ty Luật Minh Khuê đã nhận được câu hỏi của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi thắc mắc về cho chúng tôi. Vấn đề của bạn chúng tôi giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013 

Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

2. Nội dung tư vấn: 

Căn cứ vào Khoản 2 Điều 74 Luật đất đai năm 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường khi nhà nước thu hồi đất:

"Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất."

Như vậy, khi Nhà nước thu hồi đất để làm khu công nghiệp, UBND nơi bạn sinh sống phải bồi thường bằng việc giao đất có mục đích sử dụng cho người bị thu hồi đất. Nếu không có đất để bồi thường thì UBND phải bồi thường bằng tiền. Mức tiền bồi thường được tính trên căn cứ là giá đất nông nghiệp do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Khi thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì phải bồi thường theo quy định tại Khoản 1 Điều 90 Luật đất đai 2013:

"Điều 90. Bồi thường đối với cây trồng, vật nuôi
1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà gây thiệt hại đối với cây trồng thì việc bồi thường thực hiện theo quy định sau đây:
a) Đối với cây hàng năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị sản lượng của vụ thu hoạch. Giá trị sản lượng của vụ thu hoạch được tính theo năng suất của vụ cao nhất trong 03 năm trước liền kề của cây trồng chính tại địa phương và giá trung bình tại thời điểm thu hồi đất;
b) Đối với cây lâu năm, mức bồi thường được tính bằng giá trị hiện có của vườn cây theo giá ở địa phương tại thời điểm thu hồi đất mà không bao gồm giá trị quyền sử dụng đất;
c) Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di chuyển đến địa điểm khác thì được bồi thường chi phí di chuyển và thiệt hại thực tế do phải di chuyển, phải trồng lại;
d) Đối với cây rừng trồng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, cây rừng tự nhiên giao cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trồng, quản lý, chăm sóc, bảo vệ thì bồi thường theo giá trị thiệt hại thực tế của vườn cây; tiền bồi thường được phân chia cho người quản lý, chăm sóc, bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng."

Ngoài ra, bên cạnh việc bồi thường bằng tiền khi thu hồi đất, Nhà nước còn có chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất đất nông nghiệp căn cứ vào Khoản 1 Điều 20 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: 

"Điều 20. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

1. Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 của Nghị định này (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền thì ngoài việc được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi còn được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định sau đây:

a) Hỗ trợ bằng tiền không quá 05 lần giá đất nông nghiệp cùng loại trong bảng giá đất của địa phương đối với toàn bộ diện tích đất nông nghiệp thu hồi; diện tích được hỗ trợ không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp tại địa phương;

b) Mức hỗ trợ cụ thể do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định căn cứ điều kiện thực tế của địa phương."

Có thể thấy, khi thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng, Nhà nước vẫn quan tâm đến quyền lợi người sử dụng đất khi bị thu hồi đất bằng cách đề ra những quy định cụ thể nhằm hỗ trợ tối đa cho người bị thu hồi đất đảm bảo lợi ích của họ. Chính vì thế, trong trường hợp của bạn, cơ quan có thẩm quyền ra quyết định bồi thường cho người dân là 6 triệu đ/ sào (360 m2). Mức bồi thường trên là bồi thường hoa mầu tính từ năm 2005 đến 2013. Như vậy, bên cạnh mức bồi thường về hoa màu này, gia đình bạn và những gia đình có liên quan khác sẽ được bồi thường tiền đất nói chung và được hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi việc làm và tìm kiếm nghề. Đây là mức bồi thường thỏa đáng cho người bị thu hồi đất. Việc được bồi thường tiếp từ năm 2013 trở đi là điều không thể xảy ra vì Nhà nước đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi ra quyết định này nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho người bị thu hồi.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về doanh nghiệp và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi vào giờ hành chính ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài 1900 6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh KHuê