Vì bác không có nhu cầu sử dụng diện tích đất nêu trên nên bác muốn nhượng lại quyền sử dụng cho người khác nhưng ko thuộc làng đó và chỉ ký với nhau văn bản viết tay, người đó hàng năm đóng thuế đất và chênh lệch hoa màu đầy đủ. Như vậy nếu sau này nhà nước có quyết định cấp sổ đỏ hay người mà bác em chuyển quyền sử dụng bây giờ muốn chuyển nhượng quyền sử dụng lại cho người khác liệu có gặp khó khăn gì ko ạ?

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900 6162.

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số:  1900 6162

Trả lời:

Theo quy định tại Mục II Chương III và Điều 106 Luật Đất đai, người được nhà nước giao đất nông nghiệp, cho thuê đất nông nghiệp đã trả tiền một lần hoặc trả trước nhiều năm mà thời gian còn lại ít nhất là 5 năm được quyền chuyển nhượng đất nông nghiệp cho người khác.

Tuy nhiên theo quy định pháp luật đất đai hiện hành (Luật đất đai 2003, Nghị định 181/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP và Nghị định 69/2009/NĐ-CP), chỉ được chuyển nhận quyền sử dụng đất khi chủ đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng. Vì vậy hợp đồng chuyển nhượng giữa bác của bạn và người nhận chuyển nhượng là vô hiệu.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 439 Bộ luật Dân sự 2005, người nhận chuyển quyền sử dụng đất chỉ trở thành chủ sở hữu của đất khi đã làm thủ tục Đăng ký sở hữu với cơ quan nhà nước.

Do những lý nêu trên, người nhận chuyển nhượng vẫn chưa trở thành chủ sở hữu của quyền sử dụng đất. Vì thế họ người nhận chuyển nhượng sẽ gặp khó khăn trong việc được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chuyển nhượng cho người khác.

Các văn bản liên quan:

Bộ luật 33/2005/QH11 Dân sự

Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Luật 13/2003/QH11 Đất đai

Nghị định 181/2004/NĐ-CP Về thi hành Luật Đất đai

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê