Xin cảm ơn!

Người gửi: Lê Dung

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

TƯ VẤN THỦ TỤC MUA BÁN ĐẤT ĐAI ?

Tư vấn thủ tục mua bán đất đai, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục của chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Trong thư trao đổi bạn không nêu rõ công ty của bạn thuê đất trả tiền hàng năm hay thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê nên chúng tôi trao đổi với bạn theo hai trường hợp.

Thứ nhất, công ty của bạn là một tổ chức kinh tế được nhà nước cho thuê đất với thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê  thì công ty có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 2 Điều 174 Luật đất đai năm 2013: "2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây: a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;..."

Thứ hai, công ty bạn thuê đất với thời hạn 50 năm trả tiền thuê đất hàng năm thì công ty bạn không có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất bởi trường hợp này không phải là một trong các quyền của tổ chức kinh tế thuê đất trả tiền hàng năm theo Khoản 1 Điều 175 Luật đất đai năm 2013, cụ thể:

"1. Tổ chức kinh tế, tổ chức sự nghiệp công lập được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Quyền và nghĩa vụ chung quy định tại Điều 166 và Điều 170 của Luật này;

b) Thế chấp tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê tại các tổ chức tín dụng được phép hoạt động tại Việt Nam;

c) Bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê khi có đủ điều kiện quy định tại Điều 189 của Luật này; người mua tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

d) Góp vốn bằng tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất thuê; người nhận góp vốn bằng tài sản được Nhà nước tiếp tục cho thuê đất theo mục đích đã được xác định;

đ) Cho thuê lại quyền sử dụng đất theo hình thức trả tiền thuê đất hàng năm đối với đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng đối với đất khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế."

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê 

-----------------------------------

THAM KHẢO MỘT SỐ DỊCH VỤ TƯ VẤN LUẬT:

1. Tư vấn tách thửa đất đai;

2. Tư vấn pháp luật đất đai;

3. Tư vấn cấp lại sổ đỏ bị mất;

4. Tư vấn mua bán, chuyển nhượng đất đai;

5. Tư vấn đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

6. Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do trúng đấu giá;