Tuy nhiên hiện nay cô B đã thế chấp sổ đỏ tại ngân hàng để vay vốn, vậy tôi rất băn khoăn vể thủ tục mua bán mong được tư vấn, xin chân thành cảm ơn!  Thân chào,

Người gửi: Nguyễn XN

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Tư vấn thủ tục mua bán nhà đất ?

Luật sư tư vấn đòi lại đất sau khi giao đất 1900 6162

Trả lời:

 1.Cơ sở pháp luật:

Bộ luật dân sự năm 2005;

- Luật nhà ở năm 2005

- Luật nhà ở sửa đổi, bổ sung năm 2009

2. Nội dung trả lời:

 Căn cứ Điều 342 Bộ luật dân sự năm 2005:

 "Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp"

Do đó trường hợp này của bạn sẽ có hai trường hợp sau:

TH1: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bà A:

Nếu khi chị B mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà  thế chấp   thì lúc này hợp đồng thế chấp trên giữa chị B và ngân hàng bị vô hiệu vì vậy bạn có thể tiến hành hoạt động mua bán nhà theo quy định của pháp luật vì việc bà A bán nhà cho chị B nhưng chưa tiến hành thủ tục sang tên vì vậy quyền định đoạt với tài sản trên vẫn thuộc về bà A.

TH2: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên cả bà A và chị B:

Căn cứ Điều 115 Luật nhà ở năm 2005:

"Điều 115. Thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung

Việc thế chấp nhà ở thuộc sở hữu chung phải được sự đồng ý bằng văn bản của các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung. Các chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu chung có trách nhiệm liên đới trong việc thực hiện nghĩa vụ của bên thế chấp nhà ở theo quy định của pháp luật dân sự."

+ Nếu việc chị B mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thế chấp mà được sự đồng ý bằng văn bản của bà A thì hợp đồng thế chấp giữa chị B và ngân hàng hoàn toàn hợp pháp.Căn cứ khoản 4 Điều 349 Bộ luật dân sự năm 2005:

" Quyền của bên thế chấp tài sản 

Bên thế chấp tài sản có các quyền sau đây:

...4. Được bán, trao đổi, tặng cho tài sản thế chấp không phải là hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nếu được bên nhận thế chấp đồng ý. "

Vì vậy nếu ngân hàng đồng ý cho chị B và bà A bán căn nhà trên thì bạn có thể tiến hành thủ tục mua bán căn nhà trên theo quy định của pháp luật.

+ Nếu chị B mang giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà thế chấp mà không được sự đồng ý bằng văn bản của bà A thì trong trường hợp này hợp đồng này bị vô hiệu, Do đó nếu trường hợp này bạn có thể mua bán căn nhà trên nếu được sự đồng ý của cả chị B và bà A.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê