Người gửi: MH

Emai;: MH...@gmail.com

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê


                                                                 

                                                         Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến : 19006162

 

 


Trả Lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi cho chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật Dân sự 2005

Nội dung tư vấn:

Theo quy định của Bộ luật Dân sự 2005,biện pháp thế chấp được hiểu là:

"Điều 342. Thế chấp tài sản  

1. Thế chấp tài sản là việc một bên (sau đây gọi là bên thế chấp) dùng tài sản thuộc sở hữu của mình để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự đối với bên kia (sau đây gọi là bên nhận thế chấp) và không chuyển giao tài sản đó cho bên nhận thế chấp."

Khi bạn hoàn thành nghĩa vụ trong hợp đồng thì tài sản mà bạn mang ra thế chấp sẽ được hoàn trả lại theo quy định của pháp luật. Do đó, lúc này, bạn hoàn toàn có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây theo quy địnhtại điều 188 Luật Đất đai 2013:

 "Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

a) Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

b) Đất không có tranh chấp;

c) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

d) Trong thời hạn sử dụng đất."

Trong quá trình bạn chuyển nhượng tài sản là quyền sử dụng đất, nếu có người khởi kiện tranh chấp về quyền sử dụng đất này thì sẽ không được tiến hành chuyển nhượng theo quy định trên. Do đó, để đảm bảo an toàn cho quá trình chuyển nhượng, nếu có bất kì nghĩa vụ nào liên quan đến quyền sử dụng đất mà bạn dự định chuyển nhượng, bạn cần hoàn thành để tránh xảy ra các tranh chấp không đáng có.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi với câu hỏi của bạn. Chúc bạn thành công!

Trân trọng./

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ