1. Cơ quan nào có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Diện tích đất mà gia đình ông bà C sử dụng là 80 m2, nhưng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp cho hộ gia đình ông bà C lại ghi nhầm là 68m2. Trong trường hợp này thì cơ quan nào có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông bà C.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì khi phát hiện nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có sai sót thì Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp; Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm đính chính đối với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh cấp.


Như vậy trong trường hợp trên, cơ quan nhà nước có trách nhiệm đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình ông bà C là Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đó.


Để thực hiện việc đính chính nội dung ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của mình, ông bà C cần phải làm đơn gửi tới Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó, trong đơn ghi rõ những sai sót về nội dung đã ghi trên giấy, có ý kiến thẩm định bằng văn bản của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất nơi có đất hoặc biên bản kiểm tra của tổ kiểm tra do cơ quan tài nguyên và môi trường có thẩm quyền đính chính thành lập.

>> Các văn bản liên quan: Nghị định 88/2009/NĐ-CP Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Trân trọng./.

2. Việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện ở đâu ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Gia đình tôi được nhà nước giao 2 héc ta đất trồng cây hàng năm. Nhưng vừa qua diện tích đất trên bị thu hẹp do sạt lở tự nhiên. Hỏi trong trường hợp này tôi có phải đăng ký lại quyền sử dụng đất không? Xin hỏi việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện trong những trường hợp nào và được thực hiện ở đâu?
Cảm ơn luật sư!

Tổng đài luật sư trực tuyến gọi: 1900.6162.

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

* Theo quy định tại Điều 46 Luật Đất đai năm 2003 và Điều 38 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP đã được sửa đổi bổ sung tại khoản 5 điều 29 nghị định số 88 /2009/NĐ- CP ngày 19/10/ 2009 về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì việc đăng ký quyền sử dụng đất được thực hiện tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh thành lập thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường cấp tỉnh; do Uỷ ban nhân dân cấp huyện thành lập thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện.

* Đăng ký quyền sử dụng đất gồm đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu và đăng ký biến động về sử dụng đất.

1. Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu được thực hiện trong các trường hợp sau:
a) Được Nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng;

b) Người đang sử dụng đất mà thửa đất đó chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

2. Đăng ký biến động về sử dụng đất được thực hiện đối với người sử dụng thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà có thay đổi về việc sử dụng đất trong các trường hợp sau:

a) Người sử dụng đất thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất;

b) Người sử dụng đất được phép đổi tên;

c) Có thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất;

d) Chuyển mục đích sử dụng đất;

đ) Có thay đổi thời hạn sử dụng đất;

e) Chuyển đổi từ hình thức Nhà nước cho thuê đất sang hình thức Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

g) Có thay đổi về những hạn chế quyền của người sử dụng đất;

h) Nhà nước thu hồi đất.

Như vậy, trong trường hợp diện tích đất nông nghiệp của gia đình bạn bị thu hẹp do sạt lở tự nhiên tức là có sự thay đổi về hình dạng, kích thước, diện tích thửa đất nên bạn cần phải thực hiện đăng ký biến động về sử dụng đất.

Trân trọng./.

3. Thu hồi đất dự án vì lý do an ninh, quốc phòng ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Công ty chúng tôi được UBND tỉnh Bắc giang cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất nước hoa quả đóng chai, đóng hộp tại khu đồi tròn, thôn Ngọc Sơn, xã Quang Thịnh, huyện Lạng Giang. Ngay sau khi nhận được giấy chứng nhận đầu tư công ty chúng tôi tiến hành giải phóng mặt bằng, làm hợp đồng chuyền nhượng quyền sử dụng đất cho các hộ dân và đã thanh toán hết tiền cho dân, đã nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất cho nhà nước.
Nhưng hiện nay UBND tỉnh ra thông báo là sẽ thu hồi giấy chứng nhận đầu tư với lý do Sư đoàn 3 khiếu nại là dự án ở gần quân đội có thế ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng. Nên tạm dừng việc hoàn thiện thủ tục cho thuê đất của công ty chúng tôi. Vậy theo Luật công ty chúng tôi có tiếp tục được làm thủ tục thuê đất nữa không. Vì nếu không được làm dự án nhà máy thì công ty chúng tôi chuyển thành trang trại chăn nuôi ?
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Gửi bởi: Vũ trí Vận

Trả lời:

Theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo, khi nhận được quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh, Công ty bạn hoàn toàn có quyền khiếu nại.

Tuy nhiên nếu thực sự việc thực hiện dự án làm ảnh hưởng tới an ninh, quốc phòng thì công ty bạn sẽ bị thu hồi đất.

Khi thu hồi đất, theo quy định tại nghị định 197/2004/NĐ-CP, Nghị định 84/2007/NĐ-CP, Nghị định 69/2009/NĐ-CP, công ty bạn sẽ được bồi thường đất và chi phí bỏ ra trên đất (bao gồm cả tiền giải phóng mặt bằng), đồng thời được xem xét hỗ trợ tái sản xuất.

Các văn bản liên quan:

Luật 58/2005/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Luật 26/2004/QH11 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo

Nghị định 69/2009/NĐ-CP Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Luật 09/1998/QH10 Khiếu nại, tố cáo

Nghị định 197/2004/NĐ-CP Về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất

Nghị định 84/2007/NĐ-CP Quy định bổ sung về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai.

Trân trọng./.

4. Con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Tôi muốn hỏi: Vợ chồng tôi được cha mẹ vợ chuyển nhượng quyền sử dụng 200 m2 đất. Xin cho biết khi làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất, chúng tôi có phải nộp thuế không? Nếu có, thuế suất là bao nhiêu?
(Nguyễn Thành, Nam Định)

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua tổng đài điện thoại

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai qua điện thoại

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 66/2008/TT-BTC ngày 21/7 của Bộ Tài chính, trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ và con dâu, con rể không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, cần có sự phân biệt như sau:

- Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập từ ngày 05/5 trở đi, không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (kể cả chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể theo pháp luật về thừa kế).

- Trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể được lập trước ngày 05/5, nhưng đến ngày 05/5 trở đi mới nộp hồ sơ kê khai thuế, nếu vẫn trong thời hạn kê khai không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất. Thời hạn kê khai thuế là 10 ngày, tính từ ngày lập xong văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất đến ngày nộp hồ sơ kê khai cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Trường hợp chuyển quyền sử dụng đất giữa cha, mẹ với con dâu, con rể trước ngày 05/5, người đang sử dụng đất thuộc diện hộ nghèo, gặp khó khăn về kinh tế còn được phép ghi nợ tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất thì không phải nộp số thuế còn nợ.

Theo các quy định nói trên, trong trường hợp văn bản chuyển nhượng, tặng, cho quyền sử dụng đất của bạn với giữa cha, mẹ vợ được lập sau ngày 05/5, các bạn không phải nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất.

Trân trọng./.

5. Có thể nợ tiền sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, nếu có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tư vấn Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại gọi số: 1900.6162

Đây là một trong những nội dung chính trong dự thảo Tờ trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 3/12/2004 về thu tiền sử dụng đất do Bộ Tài chính xây dựng trình Chính phủ. Theo đó, Bộ Tài chính kiến nghị Chính phủ cho phép hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao đất tái định cư mà chưa có khả năng tài chính để nộp tiền sử dụng đất, nếu có nguyện vọng ghi nợ thì được ghi “nợ tiền sử dụng đất” trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sau khi có đơn đề nghị kèm theo hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận hoặc hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất hoặc hồ sơ giao đất tái định cư. Khi thanh toán nợ, người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng theo giá đất tại thời điểm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được trả nợ dần khi có khả năng về tài chính.

Bên cạnh đó, Bộ Tài chính cũng đề xuất bổ sung hình thức xử phạt đối với việc chậm nộp tiền sử dụng đất. Cụ thể, nếu cá nhân, hộ gia đình chậm nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước phải chịu nộp phạt tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp. Ngoài ra, trong tờ trình, Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 50% tiền sử dụng đất trong hạn mức đất ở đối với hộ gia đình là đồng bào dân tộc thiểu số.

Công ty luật Minh Khuê sưu tầm & biên tập