Tôi có câu hỏi muốn nhờ luật sư tư vấn: Gia đình tôi di cư từ miền bắc vào ở tại xã eaphe krongpak, daklak từ năm 1996. Năm 1997 gia đình tôi có khai hoang canh tác khoảng 3 hecta đất nông nghiệp ở trên địa bàn xã để trồng cà phê và trực tiếp sử dụng cho đến nay. Tuy nhiên cho đến thời điểm này thì số diện tích đất trên chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bây giờ lại nằm trong diện tích được UBND xã thu hồi. Vậy luật sư cho tôi hỏi theo quy định luật đất đai năm 2013 trong trường hợp bị nhà nước thu hồi đất thì hộ gia đình tôi có được bồi thường về đất và chi phí đầu tư vào đất hay không? tại sao? việc bồi thường bằng phương thức nào?

Tôi xin chân thành cám ơn!

Người gửi: M. T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn đất đai gọi: 19006162

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý:

- Luật đất đai năm 2013;

- Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Nội dung phân tích:

Theo khoản 1 Điều 13 Nghị định 47/2014 NĐ-CP quy định về bồi thường về đất cho người đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau: 

"1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà người sử dụng đất không có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP mà đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất quy định tại Điều 101 và Điều 102 của Luật Đất đai, các Điều 20, 22, 23, 25, 27 và 28 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì được bồi thường về đất..."

Như vậy trường hợp gia đình bạn đang sử dụng đất, không có giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai thì vẫn được bồi thường về đất.

Theo quy định tại Điều 101 Luật đất đai 2013 về điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với trường hợp không có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

"1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơicó đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.".

Nếu gia đình bạn đáp ứng được một trong các điều kiện trên đây nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì vẫn được bồi thường khi bị nhà nước thu hồi đất.

Theo quy định của pháp luật, các phương thức bồi thường khi nhà nước thu hồi đất bao gồm:

- Bồi thường đất bằng việc giao đất mới;

- Bồi thường đất bằng tiền;

- Bồi thường đất bằng việc thực hiện chính sách tái định cư;

- Các cơ chế hỗ trợ khác: hỗ trợ di chuyển và hỗ trợ tái định cư; hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm, hỗ trợ ổn định sản xuất và ổn định cuộc sống.

Việc bồi thường theo hình thức nào sẽ phụ thuộc vào nguyện vọng của gia đình bạn và điều kiện thực tế là quỹ đất còn lại của địa phương.

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cám ơn bạn đã lựa chọn và tin tưởng Công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.