Nhà em có mua 1 căn nhà trong 2 căn trên mảnh đất diện tích tổng cộng là 98m2 chung 1 sổ đỏ đứng tên chủ cũ, 2 căn mỗi căn được chia đều 49m2, nhưng vì lúc đó khu đất nhà em nằm trên khu phóng đường nên chủ cũ lúc đó chỉ làm được sổ đỏ là 68m2 còn 30m2 phóng đường không được công nhận. Vì nhà em mua trước nên không được cầm sổ đỏ vì chủ cũ lúc đó chỉ có ý định bán 1 căn nhưng sau đó đã bán căn còn lại cho người khác và chủ cũ cũng đưa sổ đỏ cho người đó. Đến năm 2014 nhà nước bỏ kế hoạch phóng đường và đã công nhận thêm 30m2 nhưng trong sổ vẫn chỉ có 68m2 và cho tách thửa cùng vớicho nâng cấp từ sổ đỏ lên thành sổ hồng thì nhà kế bên cầm sổ đỏ đã làm trước và vừa tách thành công vào tháng 1/2015 sau đó nhà đó đưa sổ đỏ lại cho nhà em và kèm theo sổ đỏ là trang bổ sung có ghi là 1 phần diện tích đã biến động 49m2 đã cấp sổ đỏ cho nhà đó, nhưng trong sổ đỏ cũ chỉ có 68m2 như vậy nhà em có phải đã bị lấn ranh giới 15m2 đất không luật sư? vì chung 1 sổ đỏ 68m2 thì mỗi nhà chỉ dc 34m2 mà nhà đó đã làm đến 49m2 như vậy nhà em chỉ còn 18m2. Vậy cho em hỏi nhà em có thể kiện và có thể lấy lại được phần đất đã mất hay không? vì nhà đó đã tách ra thành sổ hồng? và thời gian khởi kiện là bao lâu?

Mong luật sư trả lời gấp! Em xin chân thành cảm ơn!

Người hỏi: C.T.T

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai số 45/2013/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung phân tích:

Căn cứ Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất và không vi phạm pháp luật đất đai

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (công nhận quyền sử dụng đất) cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai, Điều 18 của Nghị định này và không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 101 của Luật Đất đai, Điều 23 của Nghị định này được thực hiện theo quy định như sau:

1. Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có nhà ở, công trình xây dựng khác từ trước ngày 15 tháng 10 năm 1993; nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không có tranh chấp sử dụng đất; việc sử dụng đất tại thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị hoặc quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn hoặc quy hoạch xây dựng nông thôn mới đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt (sau đây gọi chung là quy hoạch) hoặc không phù hợp với quy hoạch nhưng đã sử dụng đất từ trước thời điểm phê duyệt quy hoạch hoặc sử dụng đất tại nơi chưa có quy hoạch thì được công nhận quyền sử dụng đất như sau:

a) Đối với thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất nhỏ hơn hoặc bằng hạn mức công nhận đất ở quy định tại Khoản 4 Điều 103 của Luật Đất đai (sau đây gọi là hạn mức công nhận đất ở) thì toàn bộ diện tích thửa đất được công nhận là đất ở.

Trường hợp thửa đất có nhà ở mà diện tích thửa đất lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì diện tích đất ở được công nhận bằng hạn mức công nhận đất ở; trường hợp diện tích đất xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống lớn hơn hạn mức công nhận đất ở thì công nhận diện tích đất ở theo diện tích thực tế đã xây dựng nhà ở và các công trình phục vụ đời sống đó;

Như bạn đã trình bày, hiện nay đối với phần đất 30m2 chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được công nhận quyền sử dụng đất. Tức đã thuộc một trong các trường hợp tại Điều 20 trên.

Căn cứ Điều 101. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ về quyền sử dụng đất

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành mà không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này, có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai, nay được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Như vậy, với điều kiện là  diện tích  đất 30m2 kia đã được công nhận quyền sử dụng đất thì gia đình bạn hoàn toàn có quyền tiến hành thủ tục đăng ký quyền sử dụng đất mới với diện tích 49m2

Việc gia đình bên kia tiến hành đăng ký quyền sử dụng đất với diện tích 49m2. là hoàn toàn hợp lý và Theo tôi gia đình bạn không nên khởi kiện mà  hãy nên đi đăng ký quyền sử dụng đất với các cơ quan có thẩm quyền.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty luật Minh Khuê