đã tạo công ăn việc làm cho trên năm trăm lao động có viêc làm ổn định và cũng đóng thuế cho xã, phường đầy đủ. Nay chúng tôi nhận được thông báo phải tháo dỡ nhà xưởng hạn trong 30 ngày, chúng tôi muốn được luật sư tư vấn để làm rõ theo pháp luật cũng như biết quyền lợi cuả mình. Chúng tôi xin trân thành cảm ơn.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của công ty Luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn luật Đất đai qua điện thoại : 1900 6162

 

Trả lời:

Chào bác, trước hết công ty Luật Minh Khuê xin cảm ơn vì sự tin tưởng của bác cũng như mọi người. Trường hợp của bác chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai

Nội dung phân tích:

Căn cứ điều 82 LĐĐ 2013 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:
1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;
2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;
3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;
4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này.

Trường hợp này có thể thấy nguồn gốc đất mà bác cùng các hộ gia đình khác lấn chiếm là đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn. Vậy căn cứ vào điều 76 LĐĐ 2013 bác sẽ không được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất nhưng vẫn được bồi thường chi phí đầu tư còn lại vào đất. Lưu ý rằng, trường hợp của bác không thuộc vào khoản 2 điều 77 LĐĐ 2013 vì đất mà bác đang sử dụng là đất lấn chiếm do vậy đã vi phạm pháp luật về đất đai (khoảng 2 điều 22 Nghị định 43/2014/ NĐ-CP)

Trên đây là những cơ sở pháp lý có thế giúp bác cùng các hộ gia đình khác được nhận tchi phí đầu tư vào đất. Cảm ơn bác vì đã tin thưởng chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai