Kính mong luật sư sớm có phản hồi lại cho em .

Người gửi: N. Y .T

Câu hỏi được biên tập từ Tư vấn luật đất đai của công ty Luật Minh Khuê 

Diện tích đất 65m2 có được tách thửa và cấp GCNQSDĐ không ?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, rất hân hạnh được trả lời câu hỏi của bạn.

Cơ sở pháp lý.

Luật Đất đai năm 2013.

Nội dung tư vấn:

Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đất ở khi tách thửa phải đáp ứng điều kiện về diện tích tối thiểu tách thửa quy định ở từng địa phương do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương ban hành.

Bạn có nói rằng, cha của bạn muốn tách cho bạn diện tích đất ở là 65m2 để xây dựng nhà ở. Vấn đề quan trọng là chúng ta phải xem xét về diện tích tối thiểu tách thửa do UBND tỉnh Đồng Nai ban hành.

Theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Đồng Nai quy định diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở như sau:

"a) Đối với loại đất ở:

- Các phường thuộc thành phố Biên Hòa: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lăm mét vuông (45m2). Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng ba mươi sáu mét vuông (36m2).

- Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm mươi lăm mét vuông (55m2).

- Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng sáu mươi lăm mét vuông (65m2).

- Các xã còn lại thuộc các huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng tám mươi mét vuông (80m2).

Ngoài mức diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định nêu trên, lô đất xây dựng nhà ở tại các đô thị (các phường thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh và các thị trấn thuộc huyện) mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn phẩy năm mét (4,5m). Những khu vực còn lại (thửa đất tiếp giáp với đường hẻm, đường chưa đặt tên) hoặc vị trí thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn mét (4m)".

Bạn có cho biết bạn thuộc huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, nên theo quy định trên thì diện tích tối thiểu tách thửa phải là lớn hơn hoặc bằng 80m2.

Như vậy, với diện tích 65m2 mà cha của bạn có ý định tách thửa cho bạn sẽ không đáp ứng được điều kiện về diện tích tối thiểu được phép tách thửa và sẽ không được tách thửa, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Muốn được tách thửa thì cha của bạn phải cho bạn diện tích ít nhất là 80m2.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi, rất mong có thể giải đáp được thắc mắc của bạn.

Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai