Tư vấn Diện tích đất tối thiểu để tách sổ đỏ ở tỉnh Hà Nam là bao nhiêu ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi:   1900 6162

 

Trả lời:
Bạn thân mến, thắc mắc của bạn được giải đáp như sau:
Pháp luật hiện hành không có quy định về diện tích tối thiểu được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà chỉ có quy định về diện tích tối thiểu khi tách thửa đất.  Như vậy, nếu bạn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất mà không do việc tách thửa đất thì không bị giới hạn về diện tích tối thiểu. Còn trường hợp xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất do việc tách thửa thì phải tuân theo quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của UBND cấp tỉnh nơi có đất,  việc tách thửa đó phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt. Do vậy, bạn có thể liên hệ cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương bạn để được cung cấp thông tin chính xác.
Chúc bạn thực hiện tốt!
Trân trọng./.    
Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê