Em xin cảm ơn!

Người gửi: N.T.B Hoa

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

Luật sư tư vấn bồi thường giải phóng mặt bằng, gọi: 1900 6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Về vấn đề của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2003

Luật đất đai năm 2013

Phân tích nội dung

Với những dữ kiện mà bạn cung cấp cho chúng tôi chưa đủ để xác định xem đất bị thu hồi trong trường hợp của bạn có đủ điều kiện để được hưởng bồi thường hay không. Vì vậy, chúng tôi tạm đưa ra các căn cứ không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau. Nếu bạn vẫn còn điều gì thắc mắc, mong bạn sẽ liên hệ với chúng tôi qua hotline (24h/7): 1900 6162.

Điều 82 Luật đất đai năm 2013 quy định về các trường hợp không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

"Điều 82. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường về đất

Nhà nước thu hồi đất không bồi thường về đất trong các trường hợp sau đây:

1. Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 76 của Luật này;

2. Đất được Nhà nước giao để quản lý;

3. Đất thu hồi trong các trường hợp quy định tại Điều 64 và các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 65 của Luật này;

4. Trường hợp không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này."

Trên đây là những tư vấn cảu chúng tôi về vấn đề của bạn. Rất cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng ./.

Bộ phận tư vấn luật - Công ty Luật Minh Khuê