Phần đất còn lại bố tôi để trồng hoa màu. Đến năm 2012, bố tôi để lại cho tôi và tháng 3/2012, vợ chồng tôi có xây 01 căn nhà cấp 4 cùng đầy đủ công trình phụ và chu. Vậy tôi xin hỏi UBND xã làm như vậy có đúng không?  Gia đình tôi có được bồi thường nếu tháo dỡ nhà cũ không?

Tôi rất mong nhận được lời tư vấn vào địa chỉ email này.

Kính thư                                         

Người gửi: Hoai Lương

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật đất đai của Công ty luật Minh Khuê,

>> Tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900 6162

 

Trả Lời:

1. Cơ sở pháp lý

Luật Đất đai của Quốc hội, số 45/2013/QH13;

2. Nội dung trả lời

2.1.Thứ nhất về vấn đề  UBND xã làm như vậy có đúng không? 

Căn cứ khoản 1 Điều 170 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 170. Nghĩa vụ chung của người sử dụng đất

1. Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Như vậy, khi bạn sử dụng sai mục đích của đất đang sử dụng thì UBND có thẩm quyền yêu cầu bạn phá dỡ.

2.2Thứ hai về vấn đề gia đình  có được bồi thường nếu tháo dỡ nhà cũ không?

Căn cứ khoản 1 Điều 74 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 74. Nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất

1.Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.”

Căn cứ khoản 1 Điều 75 Luật đất đai năm 2013:

“Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.”

Như vậy căn cứ vào quy định nêu trên khi bạn tiến hành phá dỡ căn nhà trên bạn chỉ được bồi thường trong trường hợp nhà nước thu hồi  khi sử dụng đúng mục đích sử dụng và diện tích đất trên có giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp giấy chứng nhận.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê