1. Điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Hiện Tôi đang ở Gia Lai Tôi cùng bạn tôi cùng mua chung 1 thửa đất 10m*35m và chia đôi (5m*35m và 5m*35m). xin hỏi luật sư thủ tục mua bán như thế nào? Việc tách thửa trước khi bán hay sau khi bán chung cho 2 người rồi làm thủ tục tách thửa?
Cảm ơn!

Điều kiện tách thửa đất theo quy định của pháp luật hiện hành ?

Luật sư tư vấn thủ tục và điều kiện tách thửa đất, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 167 và khoản 1 điều 168 Luật đất đai năm 2013Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

" Điều 167. Quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất

[....]

3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

Điều 168. Thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền. [....]"

- Như vậy, để mua đất một cách hợp pháp theo quy định của pháp luật thì : Đất phải có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên người bán; Hợp đồng mua bán giữa hai bên phải được công chứng, chứng thực.

- Vấn đề tách thửa trước khi bán hay tách thửa sau khi bán thì do bên mua và bên bán thỏa thuận với nhau. Trường hợp này, thì hai bạn có thể yêu cầu bên bán tiến hành tách thửa rồi mới bán cho các bên thì thủ tục sẽ đơn giản hơn.

Căn cứ quyết định số 14/2015/QĐ-UBND như sau:

" Điều 6. Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 2, Điều 143 và khoản 4, Điều 144 Luật đất đai.

Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa diện tích tối thiểu phải đảm bảo các yêu cầu sau:

1. Đối với phường, thị trấn.

Đối với đường có chỉ giới ≥ 20m thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 45m2 và bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m; Đối với các đường còn lại thì diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 36m2 và bề rộng không nhỏ hơn 3m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

2. Đối với các xã còn lại.

Diện tích tối thiểu của thửa đất ≥ 50m2 và bề rộng không nhỏ hơn 4m, chiều sâu không nhỏ hơn 5m.

3. Các thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải đảm bảo có lối đi vào thửa đất'.

Chào luật sư, Tôi có mua đất nền 60m2 tai quận 12. Theo tìm hiểu quyết định 33 thì với diện tích này và có nhà trên đất thì có thể tách thửa. Luật sư cho tôi hỏi là khi tách thửa thành công đồng nghĩa là tôi có sổ hổng riêng cho cá nhân mình hay phải làm thêm thủ tục gì nữa sau khi tách thửa mới có sổ hồng riêng ? Cảm ơn Luật sư!

Căn cứ quy định tại điều 75, Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định như sau:

" Điều 75. Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất

1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.

2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;

c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã. [...]"

Pháp luật không có quy đinh cụ thể về việc vấn đề này tuy nhiên trên thực tế hi tiến hành tách thửa thì sẽ đồng thời được cấp Giấy chứng nhận sử dụng đất với phần đất được tách thửa. Chỉ cần mảnh đất đó đủ điều kiện tách thửa theo quy định của pháp luật.

Hồ sơ tách thửa bao gồm:
a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

Thưa luật sư, xin hỏi: Ba tôi có 1200m2 đất lúa trong khu dân cư thuộc phường Bình Trị Đông, bình Tân, đã chia cho 6 người con bằng giấy tay vào năm 2004, đã được cấp số nhà vào năm 2015, cho 6 người con.. Xin luật sư tư vấn thủ tục tách thửa gồm những gì ? Xin cám ơn

>> Căn cứ quyết định số 33/2014/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh về diện tích tối thiểu về tách thửa thì chỉ quy định diện tích tối thiếu được tách thửa đối với đất ở mà chưa có quy định cụ thể về việc tách thửa đối với đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí MInh. Do đó, việc tách thửa của gia dindhf bạn có thể thực hiện được. Thủ tục tách thửa bạn có thể tham khảo bải viết trên.

Thưa luật sư, xin hỏi: Anh trai tôi có thửa đất đã có sổ đỏ.mặt tiền đường 32 huyện ba vì Hà nội.diện tích 145m2.mặt tiền 5,2m2.giờ a tôi muốn cho tôi.3,5m2 mặt tiền và chiều dài là 12m2.a để lại 1,7m2 mặt tiền để làm cổng vào nhà trong.tổng chiều dài cả nhà là 27,3m2.vậy có dược ko? Hay luật sư cho toi số điện thoại để toi goi luật sư tư vấn

>> Căn cứ quy định tại điều 3, khoản 1 điều 5, quyết định số 22/2014/QĐ-UBND Thành phố Hà Nội quy định như sau:

" Điều 3. Hạn mức giao đất ở mới

1. Hạn mức giao đất ở mới làm căn cứ để giao đất ở tái định cư, giao đất làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn, giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn thành phố Hà Nội được quy định như sau:

Khu vực

Mức tối thiểu

Mức tối đa

Các phường

30 m2

90 m2

Các xã giáp ranh các quận và thị trấn

60 m2

120 m2

Các xã vùng đồng bằng

80 m2

180 m2

Các xã vùng trung du

120 m2

240 m2

Các xã vùng miền núi

150 m2

300 m2

Điều 5. Điều kiện về kích thước, diện tích đất ở tối thiểu được phép và không được phép tách thửa và việc xử lý đối với thửa đất ở có kích thước, diện tích nhỏ hơn mức tối thiểu

1. Các thửa đất được hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ các điều kiện sau:

a) Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (đường giới hạn cho phép xây dựng công trình trên thửa đất) từ 3 mét trở lên;

b) Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2 đối với khu vực các phường, thị trấn và không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mới giao đất ở mới quy định tại Điều 3 quy định này đối với các xã còn lại.

2. Đối với thửa đất thuộc khu dân cư nông thôn, khi chia tách thửa đất có hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông đó phải có mặt cắt ngang ³ 2mét và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ các điều kiện tại khoản 1 Điều này.[....]"

Vì bạn không trình bày rõ đất của anh trai bạn thuộc xã nào của quốc lộ 32 nên Căn cứ quy định trên thì tổng diện tích của bạn chỉ được 27.3m2 thì cũng không đủ điều kiện để được tách thửa. Hạn mức tách thửa bạn có thể đối chiếu với quy định trên và quy định cụ thể trong quyết định số 22/2014/QĐ-UBND thành phố Hà Nội.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp lên tổng đài: 1900.6162 để có thể được tư vấn cụ thể hơn.

Xin chào ban tư vấn, Tôi có 1 miếng đất diện tích khoảng 1000 mét vuông.Tôi có 9 người con và tôi muốn chia ra làm 9 phần.với diện tích hiện tại tôi đã đóng thuế 1 nửa so với tổng diện tích đó và xây nhà,phần này tôi đã có giấy quyền sử dụng rồi.còn lại 1 nửa diện tích tôi mới đóng thuế năm 2015 nhưng tôi đợi quá lâu để làm thủ tục chia tách ra làm 4 phần cho các con tôi?tôi muốn hỏi thời gian tôi phải đợi là bao lâu?và tôi có thể tham khảo thêm tại nghị định nào không? Xin cám ơn ban tư vấn

>> Thời hạn giải quyết việc tách thửa bạn có thể tham khảo tại quy định điểm đ, khoản 2, điều 61, nghị định 43/2014/NĐ-CP:

" Điều 61. Thời gian thực hiện thủ tục hành chính về đất đai

2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất; cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận được quy định như sau:

[....]

đ) Tách thửa, hợp thửa đất; thủ tục đăng ký đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý là không quá 20 ngày; [...]"

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

2. Thủ tục, giấy tờ để tách thửa quyền sử dụng đất ?

Thưa luật sư, Năm 2006, tôi mua một ngôi nhà 42 m2 x 4 tầng, giá 800 triệu đồng, hợp đồng viết tay, đã giao bên bán 700 triệu đồng. Phần còn lại, theo thỏa thuận sẽ thanh toán sau khi bên bán bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hoàn thành nghĩa vụ thuế. (Nguyễn Xuân Phương)
Yêu cầu:
Đây là một trong số 10 nhà phân lô của chủ đất. 10 nhà trên có chung giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã được bán hết và cũng chưa được được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Tôi muốn nhờ tư vấn để sớm tách được giấy tờ?

>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Trong trường hợp này, bạn cần liên hệ với chủ đất để ký kết hợp đồng chuyển nhượng có công chứng và yêu cầu chủ đất hoàn tất thủ tục tách thửa. Nếu thửa đất đó tại Hà Nội, sẽ áp dụng theo quy định tại quyết định số 26/2008/QĐ-UB ngày 28/5/2008 của UBND thành phố. Theo đó, thửa đất có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3 m trở lên, đồng thời thửa đất còn lại (phần diện tích đất còn lại của người chuyển nhượng cho bạn) sau khi tách thửa đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

- Có diện tích không nhỏ hơn 30 m2;

- Có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu so với chỉ giới xây dựng (chiều dài của thửa đất tính từ cột mốc được phép xây dựng) từ 3 m trở lên.

Theo quy định tại Điều 19 nghị định 84 năm 2007, hồ sơ gồm có:

- Đơn xin tách thửa;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chung;

- Hợp đồng mua bán (có công chứng);

- Trích lục thửa đất do đơn vị có chức năng đo đạc địa chính thực hiện;

- CMTND và hộ khẩu (bản sao có công chứng hoặc chứng thực) của bên mua và bán.

Những hồ sơ này cần được gửi đến Phòng tài nguyên môi trường để xin tách thửa.

Tham khảo: >> Click tải luật đất đai năm 2003

Trân trọng./.

3. Tư vấn thủ tục tách thửa đất từ cha mẹ sang cho con ?

Xin Chào luật sư. Xin hỏi luật sư hiện gia đình tôi có một phần diện tích đất khoảng 1.100m2 (300m2 thổ cư) phần đất này cha tôi đứng tên nhưng cha tôi đã mất không để lại di chúc, trên phần đất này có xây dựng 2 căn nhà cấp 4 (1 căn đã xây hơn 10 năm, 1 căn đã xây dựng hơn 30 năm).

Nay mẹ tôi muốn tách cho tôi và chị tôi mỗi người 1 phần diện tích đất và 1 căn nhà (cha me tôi có 2 người con), vừa rồi tôi có bổ sung hồ sơ: Tờ trình quan hệ nhân thân, đóng tiền phạt xây dựng không phép 2.000.000 đồng, phạt hành chính xây dựng không có bản vẽ 1.500.000 đồng và sau khi bổ sung các thủ tục nói trên tôi thì liên hệ phòng tài nguyên môi trường Thị Xã T U thì được cán bộ tại đây phản hồi là hiện tại không cho tách thửa ngay cả cha mẹ cho con và bảo tôi đợi hết tháng 3 này mới xin ý kiến cấp trên. Nay tôi muốn hỏi. Luật Sư có quy định nào mới theo như phản hồi của cán bộ phòng tài nguyên Thị Xã T U không và tôi có quyền yêu cầu phòng tài nguyên trả lời bằng văn bản hay không và liên hệ với cơ quan nào để thiếu nại ?

Xin cảm ơn Luật sư!

Luật sư trả lời:

Yêu cầu tách thửa là một trong những quyền của người sử dụng đất. Nhưng hiện nay, điều kiện để được tách thửa chưa có quy định chung cho tất cả các trường hợp và tất cả các địa phương trong một văn bản pháp luật mà được phân bổ cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành. Nghĩa là mỗi địa phương sẽ có một hoặc một số văn bản quy định về điều kiện tách thửa đối với từng loại đất.

"Điều 144. Đất ở tại đô thị (Luật đất đai năm 2013)
.......................................
4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị và quỹ đất của địa phương quy định hạn mức đất ở giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở đối với trường hợp chưa đủ điều kiện để giao đất theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở."

Với những thông tin quý khách cung cấp thì chúng tôi chưa thể xác định đất của quý khách tọa lạc tại tỉnh, thành phố nào và điều kiện tách thửa như thế nào. Hơn nữa, quý khách cũng chưa nêu rõ mong muốn tách thửa đối với đất ở hay toàn bộ diện tích đất hiện có?

Khi cơ quan nhà nước tiếp nhận yêu cầu của công dân sẽ phải gửi lại phiếu hẹn trả kết quả cho công dân theo đúng quy định của thủ tục hành chính. Điều này có nghĩa là: cơ quan nhà nước tiếp nhận hồ sơ của quý khách và sẽ gửi lại cho quý khách một phiếu hẹn để trả kết quả cho yêu cầu tách thửa. Nếu bộ phận một cửa trả lời không bằng văn bản thì quý khách có quyền yêu cầu họ trả lời bằng văn bản để làm căn cứ cho việc không giải quyết. Nhưng nếu quý khách không nộp hồ sơ mà chỉ qua hỏi tại bộ phận một cửa thì việc họ không trả lời bằng văn bản là đúng.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về Tư vấn thủ tục tách thửa đất từ cha mẹ sang cho con ?. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

4. Có được tách thửa đất khi đất nằm trong quy hoạch ?

Kính gửi, Luật sư! Tôi có mua môt thửa đất năm 2002, có quyền sở hữu đất ở là 200m2, bề ngang 11m, tại phường Trường Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM. Hiện tôi đã cất nhà trên diện tích bề ngang 5m. Trước đây vợ chồng tôi mua cùng với Anh vợ, mỗi người 100m2, nhưng chồng tôi đứng tên trên giấy sử dụng đất.

Hiện nay đất nằm trong diện qui hoạch làm đường vành đai, chỉ mới mời họp 1 lần tại phường, chưa có quyết định chưa có công bố đền bù gì cả. nay chúng tôi muốn tách thửa cho anh vợ tôi 100m2 để sau nay có nhận đền bù hay như thế nào thì anh tôi toàn quyền sử dụng. Vậy chúng tôi có tách thửa được không?

Xin chân thành cảm ơn, Luật sư!

Người gửi: N.T.B.C.

Trả lời:

Thưa quý khách hàng! Công ty Luật TNHH MINH KHUÊ xin gửi tới quý khách hàng lời chào trân trọng và cảm ơn quý khách đã tin tưởng vào dịch vụ do chúng tôi cung cấp. Vấn đề bạn đang vướng mắc chúng tôi xin được tư vấn như sau:

Căn cứ vào quy định tại khoản 2, điều 49 Luật đất đai 2013

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Qua quy định trên thì đất nằm trong quy hoạch dù có hoặc không có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất mà đất thuộc quy hoạch vẫn sẽ được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Tức gia đình bạn vẫn tách được thửa cho anh vợ bạn được.

Trường hợp trong bản tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong bản tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề, rất mong nhận được phản ánh của quý khách tới tổng đài tư vấn trực tuyến 1900.6162. Chúng tôi sẵn sàng giải đáp. Trân trọng./.

5. Tư vấn thủ tục tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Thưa quý Công ty Luật Minh Khuê ! Hiện tôi đang có nhu cầu mua một lô đất có kích thước khoảng 5x40m tại một xã cùng tỉnh nhưng khác huyện để xây dựng nhà ở và định cư lâu dài. Tuy nhiên bản thân không nắm rõ về thủ tục hành chính và người bán đất cũng thế.

Vì vậy tôi rất mong nhận được sự tư vấn từ phía công ty để chúng tôi được biết và tiến hành các thủ tục cần thiết. Các thông tin như sau: Lô đất tôi muốn mua thuộc 1 phần của 1 thửa đất có mục đích sử dụng là đất rừng sản xuất, giấy chứng nhận QSDĐ cấp năm 2004 đứng tên Hộ ông X và chỉ có 1 người đứng tên. Tuy nhiên, hiện người chồng đã mất 2 năm nay chỉ còn người vợ. Vậy giờ tôi muốn mua lô đất trên thì tôi cần chuẩn bị và làm thủ tục gì để tách thửa đất trên, chuyển 1 phần diện tích thành đất ở và làm giấy chứng nhận QSDD tên của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn !

Tư vấn thủ tục tách thửa và xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ?

Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến gọi :1900.6162

Trả lời:

Thứ nhất về việc tách thửa đối với diện tích đất bạn nhận chuyển nhượng

Khoản 4 Điều 143 Luật đất đai 2013 quy định: “2. Căn cứ vào quỹ đất của địa phương và quy hoạch phát triển nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức đất giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân để làm nhà ở tại nông thôn; diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở phù hợp với điều kiện và tập quán tại địa phương.”.
Như vậy, bạn lưu ý rằng, việc tách thửa phải tuân theo quy định của UBND cấp tỉnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa.

Về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa được quy định tại Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai như sau:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;

b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Về hồ sơ nộp khi thực hiện thủ tục tách thửa đất được quy định tại Điều 9 Khoản 11 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT bao gồm:

“a) Đơn đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa theo Mẫu số 11/ĐK;
b) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

Như vậy, để tách thửa diện tích đất đã nhận chuyển nhượng, bạn nộp Hồ sơ xin tách thửa đất bao gồm các giấy tờ như đã nêu trên tại Văn phòng đăng kí đất đai.

Thứ hai, về việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất.

Căn cứ phân loại đất theo quy định tại Điều 10 Luật Đất đai 2013 thì đất rừng sản xuất; Đất rừng phòng hộ; Đất rừng đặc dụng (gọi chung là đất lâm nghiệp) thuộc nhóm đất nông nghiệp và đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị thuộc nhóm đất phi nông nghiệp.

Theo quy định tại Điều 52, Điều 57 Luật Đất đai 2013 thì việc chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp phải xin phép cơ quan có thẩm quyền và căn cứ vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, nhu cầu sử dụng đất trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất để cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Căn cứ vào các quy định trên, việc bạn có chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở được hay không còn phụ thuộc vào kế hoạch sử dụng đất hàng năm của địa phương. Bạn cần liên hệ với Phòng tài nguyên môi trường thuộc UBND cấp huyện nơi có đất để tìm hiểu cụ thể kế hoạch sử dụng đất tại địa phương cũng như xin phép việc chuyển mục đích sử dụng đất.

Nếu được phép chuyển mục đích sử dụng thì hồ sơ chuyển mục đích căn cứ vào Điều 6 Thông tư 30/2014/TT - BTNMT ngày 02/06/2014 của Bộ tài nguyên môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất gồm:

+ Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất đất theo Mẩu số 01 thông tư 30/2014/TT-BTNMT;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

+Ngoài ra còn có bản sao sổ hộ khẩu, CMND của người sử dụng đất;

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật đất đai qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

6. Điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định như thế nào ?

Thưa luật sư, xin hỏi: Em có một miếng đất có sổ đỏ. Bây giờ em muốn tách thửa thì có cần đổi từ sổ đỏ sang sổ hồng không ạ? Cảm ơn!

Điều kiện và thủ tục tách thửa được quy định như thế nào ?

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp đất khi tách thửa, gọi ngay: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Điều 98 Luật đất đai năm 2013 quy định như sau:

" 2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày 10 tháng 12 năm 2009 có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.".

Giấy chứng nhận bạn đã được cấp trước đó không nhất thiết phải cấp sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, khi bạn tách thửa, tức là bạn sẽ được cấp sổ riêng đối với phần diện tích tách thửa. Mẫu giấy bạn được cấp sẽ là mẫu Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới.

Thưa luật sư, Xin cho hỏi ; đất đang tranh chấp ranh giới (chồng lấp) có tách thửa cho con được không?

Đất đang tranh chấp thực tế sẽ không được cơ quan có thẩm quyền giải quyết tách thửa.

Thưa luật sư, Tôi có mua hai mảnh đất tại Dĩ An ,Bình Dương ,1 mảnh trên sổ đỏ không hiển thị đường đi nhưng đường đi ở ngoài 4m và 1 mảnh trên sổ hiển thị đường đi nhưng nhỏ khoảng 3m vậy bây giờ tôi muốn tách thửa đất này thì có tách được không ?

Điều kiện tách thửa tại Bình Dương được quy định trong Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND Về việc quy định tối thiểu đối với đất ở được phép trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

"Điều 3. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương

1. Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo đơn vị hành chính của các huyện, thị xã, thành phố được quy định như sau:

Đơn vị hành chính

Đất ở (m2)

Tại các phường

60

Tại các thị trấn

80

Tại các xã

100

2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại Khoản 1 Điều này phải bảo đảm:

a) Đối với thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu là 4m;

b) Thửa đất không thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.".

Nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên đây thì bạn đủ điều kiện tách thửa.

Kính gửi : Luật sư đất đai. Anh (chị) cho em hỏi nhà em có một thửa đất thuộc Tổ 4 TP Quảng ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Chưa có tên đường. Diện tích 1000m2 nhưng chỉ có 300m2 đất ở .Bây giờ em muốn tách thửa 100m2 đất thành 1 thửa trong đó có 50m2 đất ở thì chi phí gồm những gì . - Sang 50m2 còn lại thành 100m2 đất ở thì tốn bao nhiêu. Xin được anh (chị ) giải đáp sớm Xin chân thành cảm ơn .

Quyết định 54/2015/QĐ-UBND Ban hành quy định về hạn mức giao đất để xây dựng nhà ở, hạn mức công nhận diện tích đất ở và xác định diện tích đất ở để và xác định đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với hộ gia đình, cá nhân và quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, tại điều 8 quy định như sau:

"Điều 8. Khi người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa đất đối với đất ở thì diện tích tối thiểu sau khi thửa đất được tách không được nhỏ hơn quy định sau:

1. Khu vực đô thị, huyện Lý Sơn, các xã: Bình Chánh, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Châu, Bình Hải, Bình Trị thuộc huyện Bình Sơn; Tịnh Kỳ, Nghĩa An, Nghĩa Phú thuộc thành phố Quảng Ngãi; Đức Lợi thuộc huyện Mộ Đức; Phổ Thạnh, Phổ Quang thuộc huyện Đức Phổ; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 1A; khu vực có thửa đất tiếp giáp với Quốc lộ 24 (đoạn từ xã Phổ An đến hết địa phận xã Phổ Phong): 50m2.

2. Các khu vực khác còn lại: 100m2.

3. Diện tích tối thiểu tách thửa quy định tại Khoản 1 và 2 Điều này phải có kích thước các cạnh thửa đất tối thiểu: Chiều rộng mặt tiền thửa đất tối thiểu là 3m tại vị trí trùng với chỉ giới xây dựng và chiều sâu thửa đất so với chỉ giới xây dựng từ 3m trở lên.".

Lệ phí tách thửa bao gồm lệ phí đo đạc: không quá 1.500 đồng/m2; lệ phí cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất : không quá 50.000 VNĐ/Giấy.

Đối với trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất: vì bạn không đề cập rõ mục đích sử dụng đất của 50m2 còn lại đó là gì do đó chúng tôi chưa thể tính cho bạn được tiền sử dụng đất mà bạn phải nộp.

Xin chào Văn Phòng Luật Sư Minh Khuê, Hiện tại, mình có nhu cầu làm sổ hồng tách thửa cho nhà đất ở Quảng Ngãi (diện tích 5.3x11m). Mình không biết với diện tích đó thì đạt tiêu chuẩn cho phép làm sổ hồng được không. Nếu được thì quy trình làm sổ hồng như thế nào? Mong nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ Văn Phòng Luật Sư Minh Khuê. Cảm ơn nhiều.

Bạn căn cứ vào quy định tại Quyết định 54/2015/QĐ-UBND như đã liệt kê ở trên để làm căn cứ xem xét diện tích tối thiểu để tách thửa đối với địa bàn của bạn.

Vì bạn không trao đổi rõ nguồn gốc đất do đâu mà có cũng như cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo diện nào nên chúng tôi chưa thể trao đổi chi tiết hơn.

Những qui định về tách thửa Luật sư cho em hỏi nếu em mua một lô đất với diện tích 52m2 ở khu vực thủ Đức nhưng chưa xây nhà ngay thì có thể làm giấy tờ tách thửa được không ? Em cám ơn ạ. Mong sớm nhận được tư vấn từ phía văn phòng.

Diện tích tối thiểu để tách thửa trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh căn cứ vào Quyết định số tại điều 33/2014/QĐ-UBND Quy định diện tích tối thiểu để tách thửa tại thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại, sau khi trừ lộ giới, diện tích tối thiểu như sau:

Khu vực

Đất ở

Đất ở chưa có nhà (m2)

Đất có nhà hiện hữu (m2)

Khu vực 1: gồm các Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình, Tân Phú.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

45m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới ≥ 20 mét; 36m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 03 mét tại đường phố có lộ giới < 20="">

Khu vực 2: gồm các Quận 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện được quy hoạch đô thị hóa.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

50m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 04 mét.

Khu vực 3: gồm các huyện Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, ngoại trừ thị trấn hoặc khu vực được quy hoạch đô thị hóa thuộc huyện.

120m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 07 mét.

80m2 và chiều rộng mặt tiền thửa đất không nhỏ hơn 05 mét.

Bạn đang ở quận Thủ Đức, khi chưa xây nhà ở thì diện tích 50m2 không đủ điều kiện để tách thửa.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê