Chú tôi tên V là con của ông N, ông N là em ruột của ông Thu là ông nội của ông D, ông N và ông Thu canh tác 57 công đất vào năm 1980 và 1982 ông Thu và bà Thủy là ông bà, nội ông Dũng chết; không ai canh tác, nhà nước thu hồi cấp cho ông N vào năm 1991 diện tích 12.000 mét, có QSDĐ đến năm ông N chết, năm 1999 chú tôi tên V thừa kế vì ông V là con út trong gia đình, có các anh em của chú tôi ký cho ông V thừa kế, được UBND huyện cấp QSDD năm 1999, theo diện tích trên, đã cất nhà và trồng cây nhãn lâu năm. Nay ông D có tờ di chúc của ông Thu đã viết vào năm 1980 cho lại các anh em ông D 8.000 me. Vậy theo di chúc ông V có phải trả lại đất không ?

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn Luật Dân sự công ty Luật Minh Khuê.

Luật sư tư vấn Luật dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Kính thưa Quý khách hàng, Công ty TNHH Luật Minh Khuê đã nhận được yêu cầu của Quý khách. Vấn đề của Quý khách chúng tôi xin giải đáp như sau:
Cơ sở pháp lý:

Bộ luật dân sự năm 2005;
Nội dung tư vấn:

Theo Điều 645 Bộ luật Dân sự thì thời hiệu khởi kiện về thừa kế được quy định như sau:

"Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm (10 năm), kể từ thời điểm mở thừa kế.

Thời hiệu khởi kiện để yêu cầu người thừa kế thực hiện nghĩa vụ về tài sản của người chết để lại là ba năm, kể từ thời điểm mở thừa kế."

Như vậy, di chúc viết từ năm 1980 tính đến nay đã quá 10 năm theo quy định về thời hiệu khởi kiện chia thừa kế do vậy nếu yêu cầu chia thừa kế vào thời điểm này thì cơ quan có thẩm quyền nhà nước sẽ không xem xét, giải quyết.

Ngoài ra, Điều 667 Bộ luật Dân sự quy định:

"Điều 667. Hiệu lực pháp luật của di chúc

1. Di chúc có hiệu lực pháp luật từ thời điểm mở thừa kế.

2. Di chúc không có hiệu lực pháp luật toàn bộ hoặc một phần trong các trường hợp sau đây:

a) Người thừa kế theo di chúc chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc;

b) Cơ quan, tổ chức được chỉ định là người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế.

Trong trường hợp có nhiều người thừa kế theo di chúc mà có người chết trước hoặc chết cùng thời điểm với người lập di chúc, một trong nhiều cơ quan, tổ chức được chỉ định hưởng thừa kế theo di chúc không còn vào thời điểm mở thừa kế thì chỉ phần di chúc có liên quan đến cá nhân, cơ quan, tổ chức này không có hiệu lực pháp luật.

3. Di chúc không có hiệu lực pháp luật, nếu di sản để lại cho người thừa kế không còn vào thời điểm mở thừa kế; nếu di sản để lại cho người thừa kế chỉ còn một phần thì phần di chúc về phần di sản còn lại vẫn có hiệu lực.

4. Khi di chúc có phần không hợp pháp mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại thì chỉ phần đó không có hiệu lực pháp luật.

5. Khi một người để lại nhiều bản di chúc đối với một tài sản thì chỉ bản di chúc sau cùng có hiệu lực pháp luật."

Từ khi ông Thu và bà Thủy mất đi, Nhà nước đã thu hồi lại phần đất đó và cấp lại cho ông N 12.000m2 vào năm 1991. Đến đây ta có thể hiểu tài sản của ông Thu không còn nữa. Bản di chúc mà ông D công bố là do ông Thu viết vào năm 1980 theo quy định pháp luật trên không còn hiệu lực nữa. Vậy nên Ông V được thừa kế phần đất đó từ ông N sau ngày ông N chết là hoàn toàn hợp pháp. Chú V của bạn không cần phải trả lại đất!

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật đất đai qua Email  hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự