Đây cũng là giá ghi trên hợp đồng nhưng họ bảo giá bán là 14tr200/m2. Vấn đề này là như thế nào? Họ làm vậy có đúng luật không? Khoản tiền không thể hiện trong hợp đồng này họ có ghi xuất hoá đơn không? Họ làm như vậy đó đúng với Luật số: 66/2014/QH13 không?

Nhờ Luật Sư tư vấn.

Câu hỏi ngày 08-03-2016

 Luật sư tư vấn pháp luật đất đai trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư trả lời: