Nhưng giờ quy hoạch lại mở đường đã nhỏ hơn với bề rộng 90m và không đi qua đất nhà tôi mà tôi vẫn không thể làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Kính mong muốn các luật sư tư vấn cho tôi nếu được tôi xin cảm ơn và hậu tạ các luật sư. Thân.

Người gửi : Nguyễn Văn Cương

Luật sư trả lời: