Các thành viên trong gia đình đã nhất trí và kí tên. khi nào có mục đích chuyển đổi sử dụng thì phải được sự nhất trí của các thành viên trong gia đình. tờ ủy quyền đó không có công chứng của pháp luật thì có tác dụng không? và có thời hạn không?
Người gửi: Yến Nguyễn
Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định tại điều 18 Nghị định 04/2013/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 7-1-2013 hướng dẫn thi hành Luật Công chứng thì với hợp đồng ủy quyền quyền sử dụng đất bắt buộc phải công chứng. Hợp động ủy quyền của bạn không có công chứng do đó sẽ bị vô hiệu.

Về thời hạn hợp đồng: điều 582 Bộ luật Dân sự 2005 qui định: “Thời hạn uỷ quyền do các bên thoả thuận hoặc do pháp luật quy định; nếu không có thoả thuận và pháp luật không có quy định thì hợp đồng uỷ quyền có hiệu lực một năm, kể từ ngày xác lập việc uỷ quyền.”

Do vậy trường hợp này muốn xác định thời hạn ủy quyền bạn phải xem lại trong hợp đồng ủy quyền mà gia đình bạn đã lập. Nếu không có thỏa thuận về thời hạn ủy quyền, pháp luật quy định thời hạn ủy quyền là 1 năm.

 

Ý kiến bổ sung:

Đầu tiên xin hân hạnh khi nhận được sự tin tưởng của bạn.

Vấn đề của bạn tôi xin được trả lời như sau:

Mẹ và các anh chị em trong gia đình và bạn đã xác lập với nhau một giao dịch dân sự gọi là hợp đồng ủy quyền, theo đó bạn là người quản lý tài sản. Theo Điều 2 Luật công chứng 2006 thì Công chứng là việc công chứng viên chứng nhận tính xác thực, tính hợp pháp của hợp đồng, giao dịch khác (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch) bằng văn bản mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Như vậy, trong trường hợp này hợp đồng giữa bạn và gia đình bạn không phải loại giao dịch buộc phải công chứng, bạn và gia đình có thể tự nguyện đi yêu cầu công chứng để xác thực tính hợp pháp của hợp đồng nhưng không có nghĩa là không đi công chứng thì giao dịch đó không có hiệu lực. Vì vậy, tờ giấy ủy quyền của bạn vẫn có giá tri phápluật và thời hạn bao lâu tùy thuộc vào ý chí thực sự và sự thỏa thuận giữa các bên.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê