Sổ đỏ thì bà ngoại đứng tên nhưng uỷ quyền cho người cậu cầm đi vây ngân hàng rồi ,do tiền đền bù đất có hơn 3 tỷ mà cậu tôi vây hết 2 tỷ rồi. Giả sử cậu tôi đòi lấy hết tiền đền bù thì có đúng với pháp luật không(mẹ tôi đã tách hộ khẩu rồi. Trong hộ khẩu chỉ còn ngoại với mấy dì và người cậu đó thôi)xin cảm ơn luật sư.

Người gửi : Trần Ngọc Tân

Luật sư trả lời: